Potřebujeme další bloky jaderných elektráren? Odpověď budou hledat V. Tošovský, V. Hlavinka (ČEZ) a další hosté. P. Bém pak bude vysvětlovat, jak se Praha postaví k eventuální stávce dopraváků.

ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00
Host 1. části pořadu: Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu
Hlavní témata: rozhodnutí ÚS o souladu Lisabonské smlouvy s českou ústavou; námitka podjatosti předsedy ÚS skupinou senátorů; postavení ÚS, zpochybňování ze strany politiků; právní kultura v ČR, důvěra v právo po posledních skandálech
Hosté 2. části pořadu: Vladimír TOŠOVSKÝ, ministr průmyslu a obchodu; Vladimír HLAVINKA, ředitel divize výroba, ČEZ; Václav BARTUŠKA, zvláštní velvyslanec MZV pro energetickou bezpečnost; pozván byl Jan DUSÍK, náměstek ministra životního prostředí
Hlavní témata: ekonomické, energetické a ekologické předpoklady dostavby Temelína, eventuálně dalších bloků v Dukovanech; výběr dodavatelů stavby a technologií; mezinárodní aspekty dostavby, vztahy s Ruskem, USA, Rakouskem; energetická bezpečnost státu; prolamování těžebních limitů; varianty energetické politiky státu

ČT24 13.05 – 14:00
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu
Hosté další části pořadu: pozván byl Martin DVOŘÁK, generální ředitel Dopravního podniku hl. města Prahy; Oldřich SCHNEIDER, předseda sekce městské hromadné dopravy (MHD) odborového svazu DOSIA,
Host na telemostu: Pavel BÉM /ODS/, primátor hl. města Prahy
Témata: situace v pražském dopravním podniku, restrukturalizace, nedostatek finančních prostředků na provoz a investice; vliv eventuální stávky na dopravu v Praze, dopady na ekonomiku a občany; opatření ze strany vedení města

Stopáž60 minut
Rok výroby 2009