Reportáže v regionech

Vyhledávat podle textu »

Svojanovské podzemí

Svojanovské podzemí Hrad Svojanov je jedním z nejstarších českých královských hradů. Založen byl pravděpodobně kolem roku 1224 k ochraně obchodní stezky, která spojovala Brno s Litomyšlí. My si společně prohlédneme jeho tajemné sklepení, kde si připomeneme i řadu pověstí s hradem spojených. Čeká nás klec pro nepoctivé obchodníky či pouliční děvy, netradiční skřipec, pranýř, ale taky třeba hrbič hřbetů. A připomeneme si taky, jak kdysi vypadala mučírna. Bývalá spižírna, dnešní lapidárium, pro změnu slouží expozici kamenných artefaktů, nalezených při rekonstrukci hradu. Jsou v něm k vidění kupříkladu fragmenty okenních a dveřních portálů z prostor gotické kaple svaté Kateřiny, která se do dnešních dob nedochovala nebo součásti kachlových grafitových kamen.

MapaSvojanovské podzemí
videoSvojanovské podzemí
...
video video

Svojanovské podzemí

Moravská Třebová

Moravská Třebová Moravské Třebové se právem říká renesanční perla Čech. Díky spoustě dochovaných památek byla v roce 1956 vyhlášena památkovou rezervací. My jsme si nedávno prošli Křížový vrch a nyní se porozhlédneme po centru města. Kromě dochovaných měšťanských domů, radnice nebo zámku stojí za návštěvu i chrám Nanebevzetí Panny Marie. Je tak trochu nenápadný uprostřed těsné zástavby, ale když vejdete dovnitř, uchvátí vás barokní fresková výmalba i honosná sochařská díla. Svatostánek je v historických pramenech zmiňován už v roce 1270. Po ničivém požáru na počátku 18. století ho tehdejší majitel panství kníže Josef Adam z Lichtenštejna nechal přestavět do dnešní barokní podoby. Prozradíme vám o něm i další zajímavosti.

MapaMoravská Třebová
videoMoravská Třebová
...
video video

Moravská Třebová

Polička

Polička Polička je známá především coby rodiště Bohuslava Martinů. Turisté můžou vystoupat na kostelní věž, kde se slavný hudební skladatel žil. Pozornost poutají i moderní domy z období funkcionalismu i rondokubismu. K významným památkám města patří taky vyřezávaná klasicistní vrata. Poličské muzeum provádí jejich dlouhodobý průzkum a Pardubický kraj prostřednictvím grantů přispívá majitelům památkově chráněných domů na restaurátorskou obnovu. Z původně bezmála 80 unikátů se dochovala sotva polovina. K vidění jsou na náměstí i v postranních uličkách. K nejčastějším motivům na vratech patřily rosety. Stylizovaný květ mnohalisté růže. Od antiky symbolizoval vzkříšení nebo vznik nového života.

MapaPolička
videoPolička
...
video video

Polička

Křížový vrch

Křížový vrch Při návštěvě Moravské Třebové bychom kromě zámku nebo renesanční radnice neměli minout Křížový vrch nad městem. Na počátku 16. století na něj místní panstvo přesunulo z centra hřbitov. K němu se chodilo po takzvaných Schodech mrtvých, které byly vybudovány ve druhé polovině zmíněného věku. Na vrcholu ale najdeme i další zajímavé pamětihodnosti. Jednou z nich je hřbitovní kostel Nalezení sv. Kříže, který pochází zhruba ze stejné doby. Při opravě dřevěných lavic v roce 1896 byly v podlaze nalezeny renesanční náhrobníky. Zajímavostí je, díky čemu se dochovaly a mohly vytvořit největší soubor těchto památek u nás. A přidáme ještě jednu smutnou místní legendu.

MapaKřížový vrch
videoKřížový vrch
...
video video

Křížový vrch

Cínoví vojáčci

Cínoví vojáčci Cínoví vojáčci, ale i další postavičky se rodí pod rukama manželů Ronovských v Tržku u Litomyšle. Jejich výrobě se věnují už déle než pětadvacet let. Jiří kdysi objevil inzerát s nabídkou starých forem a rozhodl se je koupit. Ke každé z nich navíc získal cennou dokumentaci, podle níž ví, do jakého historického období odlité postavičky zařadit a jak by měly ve finále vypadat. Budeme sledovat, jak odlévání probíhá a co se stane, když se při něm vloudí nějaká chybička. A zeptáme se i na to, jaký materiál pro práci Jiří používá a kde ho získává. Do práce v dílně se ráda zapojuje taky jeho manželka, paní Růžena, která hotové figurky zdobí malováním.

MapaCínoví vojáčci
videoCínoví vojáčci
...
video video

Cínoví vojáčci

Další stránky:1 2 3 4 5 »