Soutěž

Soutěžte s Toulavou kamerou a vyhrajte dvě knihy nebo balíček se sportovní taškou, osuškou, sadou na badminton, termoskou, hracími kartami a plyšovou sovičkou.

Soutěžní otázka z 19. srpna

Tentokrát se ptáme na jedno šlechtické sídlo, které najdeme kousek od Ústí nad Labem. Zdejší zámek vznikl ve druhé polovině 16. století, ale není úplně jasné, zda na tomto místě před tím stávalo nějaké významnější sídlo. Snad vartenberská gotická tvrz. Renesanční zámek si tu nechal postavit saský rytíř Günter z Bünau, jehož erb najdeme nad vstupem do věže. O půl století později jej koupili Thunové. Ve druhé polovině 19. století zámek vyhořel, po rekonstrukci sloužil hospodářským účelům, stejně jako ve 20 století. Na začátku našeho tisíciletí jej získal nový majitel, celý zubožený areál prošel náročnou a velkorysou rekonstrukcí.

  • A) Telnice
  • B) Kamenice
  • C) Libouchec

Čas na odpověď máte do čtvrtka do 14:00. Odpovědi můžete posílat pouze SMS zprávou ve formátu: KAMERA mezera AneboBneboC na telefonní čislo 900 11.

Cena SMS dle tarifu operátora. Technicky zajišťuje ATS Praha, www.atspraha.cz.

pravidla soutěže

Výherci minulých soutěží

Soutěžní otázka z 12. srpna

Areál, na který jsme se ptali, založil ve 12. století kníže Vladislav I. Jeho prvními obyvateli byli benediktýnští mniši. Na současné podobě bývalého kláštera se pak podíleli stavitelé zvučných jmen. Třeba Jan Blažej Santini Aichel. Objekt víc než sto let patřil rodině polního maršála Alfréda Windischgrätze. Zavedli jsme vás do Kladrub, což byla správná odpověď.

Výherkyní se stala Ludmila Čihánková, Vsetín. Gratulujeme!

Soutěžní otázka z 5. srpna

Minule nás otázka zavedla do Ústeckého kraje. Ptali jsme se na jeden tamní zámek. Původně to byla tvrz ze 14. století, kterou následně Kolowratové přeměnili v hrad. A od 16. století postupně získával podobu renesančního zámku. Pak ale přišly zlé časy. Záchrana přišla na začátku našeho století. Tento zámek zámek najdeme v Jimlíně, což byla také správná odpověď.

Výhercem se stal Jan Slezák, Karlovy Vary. Gratulujeme!