Soutěž

Soutěžte s Toulavou kamerou a vyhrajte dvě knihy nebo balíček se sportovní taškou, osuškou, sadou na badminton, termoskou, hracími kartami a plyšovou sovičkou.

Výherci minulých soutěží

Soutěžní otázka z 15. července

Památka, na kterou jsme se vás minule ptali, patří k barokním perlám regionu. Stavitelé na sídle rozhodně nešetřili, chtěli totiž, aby jejich letní zámeček co nejvíc připomínal rezidence bohaté zahraniční šlechty. K chloubám areálu patří kupříkladu umělé jeskyně, v nichž si panstvo v parných dnech dopřávalo osvěžení. Právě tohle místo si po své abdikaci oblíbil císař Ferdinand Dobrotivý. Šlo o Ploskovice, což byla správná odpověď.

Soutěžní otázka z 8. července

Naše minulá otázka souvisela s osoblažskou úzkokolejkou. Z Třemešné do Osoblahy je to vzdušnou čarou 13 km, vlakem o 7 kilometrů víc. Dráha se klikatí i v relativně rovných úsecích a traduje se, že důvodem byl někdejší předpis o stavbě drah v Rakousku, který měl povolovat jen tratě, delší 20 kilometrů. Ve stanici Třemešná se potkávají koleje o klasickém rozchodu 1435 milimetrů s úzkokolejkou. My jsme se ptali na rozchod té osoblažské úzkokolejky. Správná odpověď byla C) 760 mm.

Výherkyní se stala Květa Smutná, Ivančice. Gratulujeme!