Reportáže v regionech

Vyhledávat podle textu »

Maria Loreto

Maria Loreto Zejména v 17. a 18. století se po celé Evropě po vzoru Svaté chýše Panny Marie, která byla podle legendy anděly přenesena z Nazaretu do italského Loreta, budovaly takzvané Lorety. Jedna taková se nachází kousek od centra Chebu ve Starém Hrozňatově. Nádherný poutní areál, který září daleko do kraje, láká kolemjdoucí k návštěvě. Přitom nechybělo mnoho a celý komplex jednou provždy zmizel v propadlišti dějin. Připomeneme si, kdy vznikl a kdo stál u jeho zrodu. Zjistíme taky, že křížová cesta, která k němu vedla, měla mnohem víc zastavení než obvyklých čtrnáct. A bude nás zajímat i to, kdo se zasloužil o to, že se památka v uplynulých letech dočkala obnovy.

MapaMaria Loreto
videoMaria Loreto
...
video video

Maria Loreto

Skanzen Doubrava

Skanzen Doubrava V jihovýchodní části chebské kotliny se nachází nenápadná vesnice Doubrava. Většina obcí a osad v příhraničních oblastech na západě naší země za komunistického režimu zmizela ze zemského povrchu. Tahle nejen přežila, ale podařilo se v ní uchovat unikátní soubor pro kraj typické lidové architektury. V jedné ze staveb, takzvaném Rustlerově statku, dokonce vznikl skanzen, kde si můžeme připomenout, jak se tu dřív žilo a taky hospodařilo. Prohlédneme si ho, dozvíme se, kdy tohle stavení vyrostlo, podle koho dostalo jméno a taky to, že se tu dnes nejen vystavuje, ale i žije. Mají tu i svou záhadu, v noci tu občas bývají slyšet něčí kroky.

MapaSkanzen Doubrava
videoDoubrava
...
video video

Doubrava

Umělecký kovář David Szalay

Umělecký kovář David Szalay Davida Szalaye lákalo už jako kluka spojení černého řemesla a sochařství. Vyučil se proto uměleckým kovářem a ve svém ateliéru se věnuje navrhování a výrobě nábytku, originálních svítidel, ale především ocelové figurální plastice. Inspiraci pro tvorbu čerpá v historii, nevyhýbá se ale ani tématům ryze současným. Jeho díla zdobí kupříkladu Metalovou stezku Mladou Boleslaví, po které jsme se společně nedávno vydali a obdivovat jste je mohli i na výstavách po celé zemi. Nás David nechá nahlédnout do své dílny a předvede nám, jak se ve výhni a na kovadlině rodí unikátní kousky. Prohlédneme si i některé už dokončené.

MapaUmělecký kovář David Szalay
videoUmělecký kovář David Szalay
...
video video

Umělecký kovář David Szalay

Bochov

Bochov Historie města Bochov na Karlovarsku sahá až do první poloviny 14. století. Tehdy byla v místech, kde se nachází, založená hornická osada. Jenže nevelké zásoby cínu se brzy vyčerpaly, a tak se hlavní obživou místních obyvatel stalo zemědělství, řemesla a obchodování. Vedla tudy totiž důležitá obchodní stezka, a tak zde bývalo podstatně rušněji než dnes. Historický význam Bochova dokládají i zbytky strážních hradů, které ho kdysi střežily. Navíc je považován za vstupní bránu do nedalekého Slavkovského lesa, a tak vedle prohlídky cenných historických památek můžete naplánovat i výlety do okolní krásné přírody. My se po naučné stezce vydáme kupříkladu ke kopci, kterému se léta říkalo hladový.

MapaBochov
videoBochov
...
video video

Bochov

Rotava

Rotava Dějiny města Rotava byly od samého počátku spjaty s hornickou činností. Původní osada vznikla v 16. století v blízkosti železnorudných dolů a hamrů, v nichž se vytěžená surovina zpracovávala. Bývala tu ovšem taky rýžoviště zlata a doly, v nichž se drahý kov získával i žulové nebo čedičové lomy. Dobývání nerostného bohatství už sice patří minulosti, památky na tyhle slavné časy se ale naštěstí dochovaly. Prohlédneme si kupříkladu starou dřevouhelnou pec, která patří k unikátním technickým památkám. Unikáty se pyšní i zdejší krajina. Turisté mohou obdivovat kupříkladu až dvanáctimetrové sloupy čediče, které při vhodném osvětlení připomínají varhanní píšťaly. Vznikly tak, že ve vulkánu došlo ke klidnému výlevu lávy a k jejímu poměrně rychlému zchlazení.

MapaRotava
videoRotava
...
video video

Rotava

Další stránky:1 2 3 4 5 »