Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Břevnovský klášter

Břevnovský klášter O Praze 6 se říká, že jde o nejhezčí pražský obvod. Své domovy tady nacházeli věhlasní prvorepublikoví herci, politici – a to platí i dnes. Rezidenční zóna se stala oblíbeným místem i různých ambasád. Všude kousek, za souseda máte Pražský hrad. A přímo v jedné z pražských čtvrtí, v Břevnově najdete i Břevnovský klášter – naše první zastavení. Autem vyjedete po Patočkově ulici a jste tady. Jde o klášter řádu benediktinů.

Benediktini se řídí Řeholí neboli jakousi ústavou, kterou pro ně sepsal v 6. století sv. Benedikt z italské Nursie. Život tohoto řádu nejlépe vystihuje tradiční benediktinské heslo modli se a pracuj. Klášter byl založen roku 993 pražským biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. Pobožným. Byl to první mužský klášter na českém území vůbec. V 11. století byl za opata Menharda postaven v Břevnově první kamenný kostel. Jeho krypta se pod dnešní bazilikou zachovala dodnes. Později byl na stejném místě, kde stál starší románský kostel, postaven prostornější kostel gotický. Klášter utrpěl velké škody za husitských válek. Obnovou a barokní přestavbou prošel po třicetileté válce za opata Tomáše Sartoria a pak zvláště v první půli 18. století za opata Otmara Zinka. Ten najal přední stavitele a umělce doby, jakými byli Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi, Petr Brandl, Karel Josef Hiernle a další.

Pohnuté byly dějiny kláštera ve století dvacátém. V roce 1950 byl břevnovský klášter stejně jako ostatní kláštery komunistickou vládou zabrán. opat Anastáz Opasek byl nespravedlivě obviněn a strávil 50. léta ve věznicích. Klášter během komunistické éry značně zchátral. Obnovené benediktinské komunitě se za pomoci státu i zahraničních klášterů podařilo klášterní budovy opravit a důstojně oslavit 1000 let trvání kláštera. Kromě svého hlavního poslání, jímž je život mnišské komunity, se klášter věnuje také správě farností u kostela sv. Markéty v Břevnově a filiálního kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Návštěvníkům je ve vyhrazených časech k dispozici odborný průvodce, aby je zavedl do barokní baziliky sv. Markéty, pozval je na exkurzi do románské krypty z 11. století a seznámil je s interiérem barokní prelatury. A výborná je tady i každoroční břevnovská pouť či břevnovské posvícení.

MapaBřevnovský klášter
videoBřevnovský klášter
...
video video

Břevnovský klášter

Hrad Rýzmberk

Hrad Rýzmberk Hrad Rýzmberk najdete nedaleko Kdyně. Byl založen na vysokém kopci ve druhé polovině 13. století. V roce 1279 je zmiňován jako majetek Děpolta, zakladatele rodu Švihovských z Rýzmberka. Podle některých pramenů hrad založil sám Děpolt na přání Přemysla Otakara II., aby spolu s Domažlicemi střežil zemskou stezku, vedoucí přes Všerubský průsmyk do bavorského Řezna. Hrad byl několikrát přestavován – v první půli 14. století, v druhé polovině 15. století po velkém požáru v roce 1448 a zejména po roce 1508 za Břetislava Švihovského z Rýzmberka. V roce 1620 hrad dobyla císařská vojska vedená generálem donem Maradessem. Roku 1641 přitáhli před Rýzmberk Švédové, po krátkém obléhání jej dobyli a úplně zpustošili.

V roce 1655 byl Rýzmberk na základě nařízení Ferdinanda III. o boření hradů zničen, z roku 1676 je uváděn už jako zřícenina. Hrad měl původně dvojdílnou dispozici: nejvyšší místo zaujímal okrouhlý donjon v nároží malého jádra, na protilehlé straně, kde je dnes rozhledna, stál obytný palác. Předhradí bylo opevněno kamennou hradbou, po jejímž JZ nároží stála druhá okrouhlá věž. V první polovině 15. století byla k areálu přihrazena kamennou hradbou, na jižní straně s baštami, další část s věží. V letech 1846-1847 byla hrabaty Stadiony postavena nad baštou nová hranolová rozhledna a dřevěná výletní restaurace. V té době byla také odstraněna část zřícenin.

Do zřícenin hradu umisťuje část děje svého románu Consuela i známá francouzská spisovatelka George Sandová. A možná ona nebo možná legenda může i za to, že dnes se právě tady vaří pivo. Od roku 2001 má hrad totiž nového majitele – zakoupil ho Jan Skala, který se mu snaží navrátit zašlou slávu. Vybudoval tu malý pivovar, v němž už třetím rokem vaří historické spodně kvašené, filtrované pivo. Vše podle původních historických receptur, které nalezli při rekonstrukci kotelny. Listina čítá dvě sta let.

MapaHrad Rýzmberk
videoHrad Rýzmberk
...
video video

Hrad Rýzmberk

Aqua Terra

Aqua Terra Zavítáme do takové malé příjemné minizoo. Tu zřídil pan Marek Jeřábek, toliko velký chovatel exotických zvířat ze Štramberka. Když už se mu všechna nevešla do akvárií a když sama akvária začala nabývat velkých rozměrů, rozhodl se k činu – a tím se stalo právě založení štramberské Aqua Terry. Funguje od roku 2003. Pan Jeřábek se svému koníčku věnuje od svých 12 let, kdy dostal od svého dědy sklenici na zavařování, ve které plavala tři paví očka. Dnes má až na naprosté výjimky zvířata, která se narodila díky lidské péči. Vy díky kameře uvidíte třeba dobrou dravou rybu, sladkovodního žraloka pangase vláknitého z Asie, z velkých asijských řek – žrouta, který dorůstá až 5 m délky. Je zvláštní v tom, že nic nevidí. Loví především pomocí fousků a loví překvapivě velké ryby až do poloviny vlastní velikosti.

A trpíte-li strachem z hadů či pavouků, možná vám ho štramberská expozice pomůže překonat. Marek Jeřábek totiž o svých svěřencích nejen rád a zasvěceně vypráví, ale taky vám některé z nich bez okolků půjčí. Samozřejmě jen na chvíli a pod jeho bedlivým dohledem.

MapaAqua Terra
videoAqua Terra
...
video video

Aqua Terra

Kouřim

Kouřim Dojdeme do samého středu Evropy – tedy alespoň tak traktují Kouřim astronomové i místní. Město Kouřim je významným historickým sídlem úzce spjatým se samotným vznikem české státnosti. Množství architektonických památek společně s dalšími pozoruhodnostmi v okolí z něj činí pro milovníky historie ideální cíl jednodenního poznávacího výletu. Nachází se cca 30 km od Prahy, 18 km od Kolína a cca 30 km od dalšího turistického skvostu Kutné Hory. Říká se, že kdyby býval mocenský souboj u Štolmíře nevyhrál Václav Přemyslovec, nýbrž kouřimský kníže Radslav z kmene Zličanů, možná bychom dnes měli Kouřim za hlavní město. Že však měl osud jiné plány, má dnes toto městečko od hektické metropole daleko.

Půvabné náměstí, obehnané historickými domky, jako by se zapomnělo v čase. Paradoxně právě Pražáci, kteří to sem mají něco málo přes třicet kilometrů, Kouřim pro její poklidnou atmosféru vyhledávají nejčastěji. Městem projdeme Radkou Jirkovskou a Vladimírem Rišlinkem, kteří toho o tomhle městě vědí hodně. Uvidíte sami.

MapaKouřim
videoKouřim
...
video video

Kouřim

Česká poštovna

Česká poštovna Původní poštovně, která vznikla před 134 lety na Sněžce, kam byla umístěna c. k. rakouská telegrafní stanice, hrozil zánik. Dozvěděl se o tom pražský podnikatel Tomáš Trnka, který se rozhodl, že unikát zachrání a dřevěnou stavbu koupil. Spolu s partou nadšenců domeček rozebrali prkno po prknu, naložili na auto a odvezli na místo, které se jmenuje Javorová skála. My jsme se ocitli na České poštovně – stavbě, která byla právě ze Sněžky přesunuta téměř o dvě stě kilometrů jinam. Trvalo to pět dnů a bylo to docela náročné. Z nejvyšší české hory totiž nevede silnice na českou, ale jen na polskou stranu. Takže se všechna prkna ze Sněžky musela svézt nejdříve do Polska a teprve odtud na Monínec. Poštovna je jen jednou z několika zastávek na zdejší známé cyklostezce. I když bizoni na této soukromé farmě by se možná bránili označení „atrakce“, jako největší zvíře severoamerického kontinentu na to mají nárok.

Navíc tady bylo zřízeno i jakési infocentrum o historii a současnosti poštovny. Z Javorové skály se můžete vydat směrem na Tábor – romantická procházka, která vás čeká, vás zavede třeba k hladině dvou velkých rybníků – Zámeckého a rybníku Žabinec. A za ukázku stojí i místní zřícenina – zahrála si totiž ve filmu Honza málem králem.

MapaČeská poštovna
videoČeská poštovna
...
video video

Česká poštovna

Stezka K. V. Raise

Stezka K. V. Raise Před 150 lety se narodil spisovatel Karel Václav Rais a před šesti lety v jeho rodném městě – Lázních Bělohrad, otevřely naučnou stezku nazvanou Po stopách Karla Václava Raise. Má dva okruhy. Kratší o délce 5,5 km vede po městě a jeho blízkém okolí a v šesti zastaveních přibližuje místní památky a zajímavosti. Delší stezka vede z města na horu Zvičina. Je dlouhá 11 km. Navazuje na kratší okruh a má dalších osm zastavení s informačními tabulemi. Přibližuje zajímavosti Raisova kraje s historickými památkami a krásnými výhledy na Podkrkonošsko. Vy ale uvidíte i Raisův rodný dům, který však bohužel vyhořel ještě za jeho života. Jeho model a maketa města připomíná dobu zhruba před 130 lety. Ve vitrínách objevíte cenné dobové záznamy z třídních knih, fotografie, hračky jeho dětí i třeba Raisův psací stůl, u kterého tvořil.

Pozveme vás i na procházku do míst, která si Rais oblíbil nejvíc. Patřilo k nim návrší Byšičky s poutním kostelíkem svatého Petra a Pavla, kde před vchodem je kámen, který má dva dolíky. Je to zřejmě hříčka přírody, ale pověst praví, že právě zde klečel sv. Petr a prosil o smilování za obec Byšice a její obyvatele. „Oni totiž vedli zdlouhavé řeči, nechodili na bohoslužby a radši navštěvovali krčmu.“ To říká Lubomír Hoška, duchovní otec naučné stezky.

MapaStezka K. V. Raise
videoStezka K. V. Raise
...
video video

Stezka K. V. Raise

Stopáž27 minut
Rok výroby 2009
 P ST
ŽánrMagazín