Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje Obnovitelné zdroje člověk využíval odnepaměti. Nejprve se snažil využít vodní energii, aby si ulehčil těžkou práci. Dnes už dokáže využívat i energii sluneční. V Hradci Králové v informačním centru postaveném při vodní elektrárně Hučák se zamyslíme nad tím, jak člověk využívá energii, aby si pomohl od těžké práce. Půjdeme totiž ve stopách královéhradecké výstavy mapující vše o světě obnovitelných zdrojů. Navíc vodní elektrárna oslavila první století své existence, takže další důvod podívat se právě sem.

Na velkém plátně za hudby Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho vám během chvilky proběhne před očima celý rok. Od pučícího jara přes sluncem zalité léto, až po mrazivou zimu. Hned vedle je slyšet protékající voda, která pohání staleté vodní kolo, a stačí jen málo k tomu, aby začalo plnit svůj účel. V Číně a Indii se prý vodní kola používala k zavlažování už před několika tisíci lety. Vodní energii takovýmto podobným vodním kolem naši předkové využívali hlavně k tomu, aby si ulehčili práci. Ve východních Čechách to byly především tkalcovské stavy, kdy tato energie pomáhala a ulehčovala práci s tkaním, poháněla mlýny a podobně.

MapaObnovitelné zdroje
videoObnovitelné zdroje
...
video video

Obnovitelné zdroje

Radomyšl

Radomyšl A na jihu budeme i končit naše toulání s kamerou. Konkrétně v Radomyšli. Historický městys se nachází 7 kilometrů od Strakonic směrem na Blatnou. Městský znak Radomyšl obdržela už roku 1605 za vlády velkopřevora Matouše Děpolta z Lobkovic. Má podobu bílé orlice v červeném štítě se zlatou zbrojí a korunou, se zlatou pružinou přes prsa a křídla. Nad její hlavou je umístěn maltézský kříž.

Bohatá historie městyse sahá až do pravěku. Archeologický výzkum prokázal osídlení sahající do 5. století našeho letopočtu. V samém centru obce bylo odkryto rozsáhlé pohřebiště, pocházející z dob osídlení prvními Slovany ve 12. století. Od 14. století byla bohatá historie obce neodmyslitelně spjata s řádem Maltézských rytířů. První písemná zmínka o Radomyšli je z roku 1284, kdy byla obec zmiňována jako majetek panského rodu Bavorů ze Strakonic. V roce 1998 byl Parlamentem České republiky obci udělen prapor. Tolik jen v kostce z historie.

My se ale vypravíme třeba na místa, kde byla uložena hlína z Jeruzaléma. Ve 12. století zde žili předchůdci Radomyšláků, tedy poměrně velká skupina lidí, kteří se pravděpodobně zúčastnili druhé křížové výpravy s velmožem Bavorem ze Strakonic. A o tom svědčí velice zajímavé znaky na náhrobnících – raritní v celé České republice. Renesanční tváří Radomyšle byl maltézský převor Mikuláš Křížek, který celou Radomyšl přestavěl a postavil zde první variantu poutního chrámu sv. Jana Křtitele. A slovo dostanou i místní baráčníci.

MapaRadomyšl
videoRadomyšl
...
video video

Radomyšl

Rumburské muzeum

Rumburské muzeum Rumburské muzeum bylo založeno Humboldtovým spolkem 15. 5. 1902. Původně sídlilo v budově odborné textilní školy (dnešní zdravotnické). Roku 1929 byla textilní škola přesunuta do Varnsdorfu a do její budovy přesídlil městský úřad a okresní hejtmanství. O své místnosti muzeum přišlo okupací. Muselo je podstoupit Landratsamtu. Sbírky byly rozptýleny v několika budovách. Po 2. světové válce muzeum získalo 1. patro Försterovy továrny na zpracování tkanin, založené roku 1847. Tehdy došlo k rozšíření sbírek v takovém rozsahu, že muzeum obsadilo přízemí i 2. patro budovy.

Veřejnosti bylo zpřístupněno 4. 7. 1949. V roce 1951 došlo ke zřízení archivu, jež byl zrušen společně se zánikem okresu v roce 1960. Od roku 1977 spadá muzeum pod Okresní muzeum (nyní oblastní) v Děčíně. Po rekonstrukci prvního patra bylo pro návštěvníky zpřístupněno ve stávající podobě 4. 12. 1997. Muzejní expozice přibližuje dějiny města a celého regionu. My ale pečlivě projdeme přízemí budovy je expozice rumburské vzpoury. Historici proto shromáždili snad všechno, co je možné ke slavné vojenské rebelii vystavit. Zaměřili se především na lidský rozměr dramatu a snažili se vysledovat pohnutky, které vedly vojáky rakousko-uherské armády, aby se vzepřeli svému císaři a riskovali, že skončí před popravčí četou.

Ráno 21. května 1918 se na nádvoří bývalé chlapecké školy změněné v kasárna dožadovala četa navrátilců svých práv. Odmítla vydat zbraně, neposlouchala rozkazy a nakonec zbila důstojníka. Vzpoura začala a do jejího čela se postavil František Noha z Plzně.

MapaRumburské muzeum
videoMuzeum Rumburk
...
video video

Muzeum Rumburk

Velké Bílovice

Velké Bílovice Velké Bílovice jsou největší vinařskou obcí v Česku. Vinice se tady pěstují téměř na 800 hektarech. Patří mezi největší obce na Břeclavsku a řadí se k nejmladším městům České republiky, staly se jím v roce 2001. První písemná zmínka je z roku 1306, ale archeologické nálezy potvrzují osídlení už od neolitu. Městu dominuje farní kostel Narození Panny Marie, který stojí na mírném návrší na Žerotínově náměstí. Ve městě je několik dochovaných habánských sklepů, z nichž největší a nejznámější se nachází v areálu vinných sklepů směrem na obec Čejkovice. Sklepy pochází z 16. století z doby, kdy se zde usadili Habáni, kteří velkou měrou přispěli ke zdejšímu rozvoji vinařství. Nedaleko Velkých Bílovic uprostřed vinic na vyvýšenině Hradišťku stojí kaplička zasvěcená sv. Urbanu, sv. Václavu a sv. Cyrilu a Metoději.

Směrem na Čejkovice se nachází rozsáhlý areál vinných sklepů tvořen 37 ulicemi, třemi náměstíčky a celkem 650 sklepy. Za tímto areálem se v údolí nachází rybník Velký Bílovec (41 ha), oblíbený a známý zejména u rybářů. Velké Bílovice nabízí ideální podmínky pro turistiku a cykloturistiku. Cyklistům nabízí menší i větší okruhy pro cyklistické výlety. Mohou si vybrat z nabídky podle vlastní chuti, například jednodenní výlet sady a vinicemi po Velkopavlovické vinařské stezce nebo 242 kilometrů dlouhou trasu po červeně značené Moravské vinné stezce od svahů Bílých Karpat na východě až po národní park Podyjí na západě. Blízko je i Lednicko-valtický areál zapsaný na seznamu UNESCO.

MapaVelké Bílovice
videoVelké Bílovice
...
video video

Velké Bílovice

Hrad Veveří

Hrad Veveří První zmínka o mohutném hradu Veveří, který najdete nedaleko Brna, pochází z roku 1234 a svědčí o tom, že byl založen markrabětem Přemyslem, bratrem krále Václava I., hned v prvních letech jeho vlády. Hradní komplex je tvořen kromě vlastního hradu na západní straně předhradím, odděleným příkopem a kamenným mostem. Původní románský zeměpanský lovecký hrad byl velmi prostý a kromě obvodové hradby jej představovala masivní hranolová věž (donjon) s obytným prostorem v patře. Již ve 13. století se stavba rozšířila o přední hrad tvořený válcovou věží s břitem a dnes nedochovaným palácem.

Hrad stojící stranou veškerého dění byl oblíbeným místem, kde poskytoval Přemysl Otakar II. svým odpůrcům nedobrovolné útočiště. Ještě na konci 13. století byla vně severní hradby vystavěna kaple sv. Prokopa, později sv. Václava. Přilehlý palác současně s parkánem vznikl až v polovině 14. století na vstupní straně hradu. Pozdní gotika přinesla plošně trojnásobné rozšíření hradu a uzavřela je hradbou s hranolovými věžemi. Hrad byl dvakrát obléhán, a to roku 1424 husity a roku 1645 Švédy, nikdy však nebyl dobyt. Po třicetileté válce byly palác a kaple upraveny v raně barokním slohu. Dnešní podoba pochází z přelomu 18. a 19. století, kdy byla stržena poslední část původního přemyslovského paláce. Na jejím místě vybíhá visutá vyhlídková terasa. Hrad v průběhu staletí často měnil majitele, od roku 1925 je v majetku státu. A proč se jmenuje Veveří? Legenda, kterou vám řekneme, má i v tomhle jasno.

MapaHrad Veveří
videoHrad Veveří
...
video video

Hrad Veveří

Muzeum hraček

Muzeum hraček Tematicky se vrátíme do dětství a pozveme vás do muzea českých hraček v Kašperských horách. Před šestnácti lety ho tady zřídili sourozenci Radek Brand a Miroslava Bálková – a byl to krok plánovaný a promyšlený. Výrobou tzv. skašovských dřevěných hraček se totiž jejich rodina zabývá přes 200 let. Mimo to se specializují na výrobu lidových hraček s motivy českých krojů. V rodině se také po generace věnují sběratelství a právě díky tomu jsou tu k vidění unikáty, které prosluly v regionech českého lidového hračkářství. K nejznámějším patří například obec Skašov na Plzeňsku, Krouno na Hlinecku či Příbramsko.

Roztomilé řemeslo se v obci udrželo do přelomu dvacátého století, kdy začalo postupně upadat. Pro zachování tradice tak v roce 1913 založil v kraji slavný prapředek první hračkářské družstvo. Mluvit se bude ale třeba i o chodských krojích.

MapaMuzeum hraček
videoMuzeum českých hraček
...
video video

Muzeum českých hraček

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 P ST
ŽánrMagazín