Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Kutná Hora

Kutná Hora Historie Kutné hory je nerozlučně spojena s dolováním stříbrných rud na zdejším území. Ve středověku koncem 13. století poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě. První písemné zmínky o zdejších stříbrných nalezištích pocházejí z roku 1260. Podle legendy byly objeveny mnichem Antoněm při práci na klášterní vinici. Když si po těžké práci na chvíli zdříml, tak mu u hlavy vyrostly tři stříbrné pruty. Mnich označil místo nálezu kutnou a nález ohlásil v klášteře.

V Kutné Hoře pak vyrostly mnohé pozdně gotické stavby, obnovena byla i výstavba kostela sv. Barbory. Úpadek dolování nastal v polovině 16. století, protože rudní žíly směřují stále do větších hloubek. Další ránu zasadil koncem 16. století především obrovský příliv stříbra z Ameriky a po třicetileté válce nastal konec dolování stříbra.

Pokusy dolovat stříbro se poté sice pořád objevovaly, ale byly převážně neúspěšné. Za druhé světové války zahájila německá okupační správa těžbu olověných a zinkových rud, ve které se po válce pokračovalo až do roku 1991, kdy byl poslední důl uzavřen.

Historické centrum Městské památkové rezervace spolu s kostelem sv. Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci je od roku 1995 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Město Kutná Hora je členem evropského projektu EUROMINT. Jeho cílem je shromáždit informace o všech evropských středověkých a raně novověkých mincovnách.

MapaKutná Hora
videoKutná Hora
...
video video

Kutná Hora

Rašeliniště Černé hory

Rašeliniště Černé hory Pak vystoupáme do krkonošských výšin. Naším dalším výletním cílem bude Černohorské rašeliniště. Jde o největší rašeliniště lesního typu v Krkonoších rozprostírající se v sedle mezi Černou a Světlou horou v pramenné oblasti Černohorského potoka – a to všechno na ploše asi 60 hektarů. Už v roce 1952 bylo vyhlášeno státní přírodní rezervací, nyní leží v I. a II. zóně Krkonošského národního parku. Krkonošská rašeliniště jsou území až do dnešní doby nejméně ovlivněná činností člověka.

Pokud začneme pátrat po tom, jak tahle přírodní paráda vzniká, pak vězte, že to je díky odumřelým částem rašeliníků, mechů a dalších rostlin bez přístupu vzduchu. Má velkou konzervační schopnost, a proto se v něm zachovaly zbytky těl rostlin, živočichů a velké množství pylových zrn. Jejich rozborem se získávají údaje o změnách na rašeliništích a jejich okolí. Vysoké srážky, příznivý tvar terénu – přirozená proláklina, spolu s krátkou vegetační dobou a kyselým podložím (ortoruly) podmínily před 6000 lety vznik právě tohoto rašeliniště.

Dá se o něm mluvit jako o jedné z nejvzácnějších lokalit Krkonošského národního parku. I proto leží taky v jeho první zóně. I s desítkami druhů rostlin. A to také těch, které byste na dalších místech našich nejvyšších hor marně hledali.

MapaRašeliniště Černé hory
videoRašeliniště Černé hory
...
video video

Rašeliniště Černé hory

Muzeum klavírů

Muzeum klavírů Litomyšl jsme už navštívili. Dnes ale tohle město poznáme opravdu jako centrum hudby. Pozveme vás totiž na výstavu. Pod názvem Klavír? Klavír! Klavír! Tajemství i krása klávesových nástrojů v proměnách staletí se skrývá ojedinělá přehlídka dovednosti dávných i nedávných výrobců klávesových nástrojů. Instalace na zámku v Litomyšli je však naprosto nová v tom, že tyto nástroje ve všech jejich vývojových typech – klavichordy, cembala i kladívkové klavíry – prezentuje nejen jako artefakty s jejich historickou, uměleckou, technickou i hudební hodnotou, ale odráží i jejich roli v životě společnosti.

Výstava má proto dvě roviny – klávesové nástroje jsou zde představeny jak samy o sobě, tak i zakomponované do typických interiérů, v nichž se od počátků své existence objevují. Návštěvníci výstavy se mohou setkat i s nástroji, které v minulosti patřily významným hudebním osobnostem – Zdeňku Fibichovi, Vítězslavu Nezvalovi, Aloisi Hábovi či Rudolfu Frimlovi. Expozici efektně dotvářejí kulisy ze zdejšího zámeckého barokního divadla od Josefa Platzera (1786–1806) a další cenné exponáty z mobiliárních fondů Národního památkového ústavu, Historického muzea Národního muzea a Regionálního muzea v Litomyšli.

Zvláštní hodnotou výstavy je i to, že většina hudebních exponátů je v hratelném stavu a bude ji doprovázet bohatý koncertní a přednáškový program. A možná si budete i smět na některé nástroje zahrát.

MapaMuzeum klavírů
videoMuzeum klavírů
...
video video

Muzeum klavírů

Rychlebské stezky

Rychlebské stezky V předstihu s vámi projedeme i singltreky – jde o speciální cyklostezku v Rychlebských horách na Jesenicku, nad obcí Černá Voda. Na cestu se s námi vypraví Pavel Horník.

Prudké kamenité a často rozbité lesní cesty nás čekají. O to vzácnější je proto objev pana Horníka. Ten našel totiž tajemný chodník ukrytý v neprostupném polním terénu. První indicie prý ukazují, že by se mohlo jednat o jednu z turistických stezek, které v rychlebských lesích nechal budovat kolem roku 1910 doktor Wiessner.

S několika kamarády začal proto náš průvodce stezky čistit a postupně začal odkrývat další metry neuvěřitelně řemeslně vybudované stezky vinoucí se v prudkých svazích. Všichni by jednou rádi připravili projekt obnovy tohoto cenného historického chodníku. Stezky jsou úzké, a pro větší bezpečnost jezdců proto pojaté jako jednosměrky. Není se co divit, možná jim je i dvě stě let a podle starých map je tady obnovuje právě parta tahle nadšenců a bikerů, kteří vytvořili občanské sdružení Rychlebské stezky.

MapaRychlebské stezky
videoRychlebské stezky
...
video video

Rychlebské stezky

Vimperský zámek

Vimperský zámek Do Vimperku jsme tentokrát zavítali proto, že tady probíhá rozsáhlý archeologický a restaurátorský průzkum. Jeho cílem je vytvoření mezinárodního vzdělávacího environmentálního centra. Už dnes si ale můžou návštěvníci prohlédnout doposud nepřístupné prostory, které jsou k vidění právě díky archeologickým výzkumům – dokonce jimi prochází nová prohlídková trasa zámku. A pozveme vás i do Horního a Dolního zámku, kde současně probíhá restaurátorský průzkum.

Díky němu byly odkryty unikátní renesanční záklopové stropy. Kromě základů původního gotického hradu zde byly objeveny i další zajímavosti. Tak třeba: několik pater schodiště vedoucího k malé vstupní brance. A zároveň badatelé prokázali, že původně románský hrad měl dvě věže – zůstala však jen jedna.

Dolní zámek představuje dnes objevenou rezidenci Petra Voka. I ji čeká rekonstrukce. Předpokládaným termínem dokončení projektu oprav zámku je rok 2016. Pak by měl mimo jiné sloužit k prezentaci ochrany přírody v oblasti Šumavy a Bavorska. Už dnes ale nabízí své stálé expozice: tradici knihtisku a sklářství ve Vimperku či přírodu Národního parku Šumava.

MapaVimperský zámek
videoVimperský zámek
...
video video

Vimperský zámek

Benešova vila

Benešova vila Končit budeme v domě Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí nedaleko Tábora. Přístup sem měla veřejnost dlouho zapovězen nebo omezen.

Rozsáhlý areál Benešovy vily, která se nachází na soutoku Kozského potoka a Lužnice, je většinou hlavní turistickou zastávkou. Na místě, kde podle tradice kázával mistr Jan Hus, si v letech 1930–1931 architektem Petrem Kropáčkem nechal postavit tehdejší československý ministr zahraničních věcí Edvard Beneš dům jako místo odpočinku pro sebe a svou manželku Hanu.

Osobitý a zvláštní styl jeho domu v Sezimově Ústí byl ovlivněn jihofrancouzskou architekturou a doplněn rozsáhlou pěstěnou zahradou. Často tu pobýval i Jan Masaryk, měl tu i svůj hostinský pokoj. Přijížděly taky návštěvy související s Benešovými prezidentskými povinnostmi. Právě tady dospěl k řadě závažných státnických – dnes i diskutovaných – rozhodnutí.

Vila prošla v 70. letech rekonstrukcí a v současnosti je majetkem Úřadu vlády České republiky a pro veřejnost je otevřena pouze její část s parkem a hrobkou. Dá se mluvit o národní ostudě, protože od doby, kdy prezidentova manželka ve své poslední vůli určila vilu jako budoucí muzeum a věčnou památku odkazu jejího manžela, nebylo této závěti po desetiletí vyhověno. V roce 2000 přistoupila vláda ČR částečně k jejímu naplnění a rozhodla o zřízení Památníku Edvarda Beneše v areálu prezidentovy vily v Sezimově Ústí.

MapaBenešova vila
videoBenešova vila
...
video video

Benešova vila

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 P ST
ŽánrMagazín