Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Martinický palác

Martinický palác Na místě dnešního paláce stávaly ve druhé polovině 14. století čtyři gotické domy. Jeden z nich vlastnil známý letopisec Beneš Krabice z Weitmile, který z rozhodnuti Karla IV. řídil stavbu chrámu sv. Víta.

V dalším domě bydlela Ovka, dvorní dáma královny Elišky. Tedy reálná postava z muzikálu Noc na Karlštejně. Tato dvorní dáma se zjevuje občas po půlnoci, většinou v doprovodu ohnivého psa, který vybíhá od paláce směrem na Nový svět, kde mizí.

Když v roce 1541 vyhořely Hradčany, Malá Strana i celý Hrad, zmizelo 197 domů a objevilo se tak volné místo pro stavebníky, kteří v těch místech začali budovat paláce pro tehdejší šlechtickou třídu inspirované cestami šlechticů do severní Itálie, takzvanými kavalírskými cestami. Ty přinesly mnoho nových nápadů a chuti stavět podobné stavby, jako tomu bylo právě v severní Itálii.

V Martinickém paláci je 1 200 metrů čtverečních malovaných dřevěných stropů. Stropy se dochovaly možná i díky Josefu II., který vydal dekret, aby zabránil rychlému šíření požárů na palácích, tak nařídil všechny dřevěné stropy zazdít, říká průvodkyně palácem Anna Veselá.

Ještě dnes je palác opředen spoustou záhad. V západním křídle byl odhalen zbytek funkčního komína, který vede ze sklepních prostor paláce, ale do sklepních prostor západního křídla neexistuje přístup a ve stavebně historickém průzkumu z let 1967-1968 se uvádí, že toto křídlo paláce není podsklepeno.

MapaMartinický palác
videoMartinický palác
...
video video

Martinický palác

Kozí farma Lipno

Kozí farma Lipno Soukromá ekofarma s výměrou 42 ha, zaměřená na chov koz, ovcí, skotu, drůbeže, pěstování zeleniny, na zpracování mléka a na výrobu mléčných produktů.

Pro návštěvníky je k dispozici obchůdek s nabídkou kozích, kravských a ovčích sýrů a dalších mléčných výrobků vlastní produkce. Jogurty majitel nabízí ve vlastních vratných sklenicích.

Produkty z farmy jsou zařazeny do programu „Originální produkt Šumava“ – ve Slunečné jsme udělali druhou zastávku, a to proto, že jde o zajímavý způsob života i přístupu k přírodě. To, co bylo v dobách našich babiček běžné, třeba potkat stádo koz, je dnes raritou, i když už ne tak řídkou.

Farma nabízí nadstandardní ubytování v samostatném penziónu v blízkosti ekofarmy. K dispozici jsou 4 apartmány tvořené z prostorného obývacího pokoje, otevřené kuchyně, 2 ložnic a příslušenství.

Soukromý farmář Pavel Štěpánek nás farmou provede. Uvidíte sami, jak vzniká takový sýr. Chutný a zdravý. Ale pan Štěpánek ví i o problémech, které musí řešit: „Mám období, kdy se mi vše daří najednou, a tehdy nemám čas a neumím se naklonovat. Zaškolení lidé z naší farmy čas od času odcházejí a sehnat nové, schopné spolupracovníky je vždy problém.

MapaKozí farma Lipno
videoKozí farma Lipno
...
video video

Kozí farma Lipno

Muzeum hraček

Muzeum hraček Muzeum hraček se nachází na náměstí v Rychnově nad Kněžnou v budově bývalé radnice a vrzající podlahy dotvářejí atmosféru starých časů, které zde na návštěvníka dýchnou.

A promluví k němu Mirka Pecháčková, majitelka Muzea. Ve třech místnostech se nacházejí hračky z let 1880-1960. Celé muzeum vzniklo díky nadšení několika sběratelů, kteří zde soustředili své sbírky.

Snahou muzea je přiblížit život českých dětí, proto jsou zde zastoupeny hračky tovární, domácí i reklamní především české výroby. Děti byly odmala připravovány na svoje životní poslání, a tomu samozřejmě odpovídají i typy hraček.

Pro chlapce to jsou cínoví vojáčci, hrady, různé konstruktivní hry, stavebnice a mechanické hračky (zde je k vidění funkční parní strojek a elektrický vláček). Děvčata měla panenky, pokojíčky, kočárky, hry procvičující drobnou motoriku, a tím i nácvik ručních prací.

Ukážeme vám zástupce pekelné říše, čerta, který se naprosto jednoduchým způsobem nechá vodit. Budete mít možnost přesvědčit se i tom, jak je každá loutka do detailu vypracovaná. Jen dodáme, že jde o nešikovného čerta, protože, jak letěl z pekla, ohořel mu rukáv.

MapaMuzeum hraček
videoMuzeum hraček
...
video video

Muzeum hraček

Arboretum

Arboretum Jestli máte rádi lesy a procházky v nich, přírodu, a hlavně floru, pak vítejte v Arboretu v Kostelci nad Černými lesy. Zavítali jsme do školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy, který je účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze.

V roce 1935 přidělila československá vláda část bývalého lichtenštejnského majetku, 4 600 ha lesa se zámkem, rybníky a budovami, pro výuku studentů oboru lesního inženýrství na ČVUT.

Z tohoto majetku se postupně zformoval školní lesní podnik, který v současné době obhospodařuje 6 900 ha pozemků, z toho 74 ha rybníků a vodních ploch.

Kromě činnosti běžné v lesním hospodářství je jeho hlavním posláním činnost účelová, tj. praktická výuka posluchačů Fakulty lesnické a environmentální, provozní a poloprovozní pokusy, zakládání demonstračních ploch pro potřebu výuky.

Pro studenty Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů zajišťuje praxi v oboru rybničního hospodářství.

Součástí podniku je i dvanáctihektarové arboretum založené v roce 1954. Na zámku je možnost ubytování a stravování pro 100 studentů. Pro ně je arboretum neocenitelnou pomůckou při jejich výuce.

Díky ucelenému souboru dřevin mírného a chladného pásma a částečně i dřevin subtropických oblastí získávají na jednom místě kompletní informace o celém botanickém systému.

Tady jsme se zastavili u jinanu dvoulaločného, který se vyskytoval už v druhohorách a vydržel až do dnešní doby. Obdivu se ale těší ale i půvabné květy magnólií.

MapaArboretum
videoArboretum
...
video video

Arboretum

Hvězdárna Pardubice

Hvězdárna Pardubice Baron Artur Kraus se narodil 2. srpna 1854 v Pardubicích a zůstal jim věrný až do své smrti. A proč o něm mluvíme právě v Toulavé kameře a ne třeba v Kalendáriu? Inu proto, že stál u kolébky fotografického klubu a české aviatiky.

Například ing. Kašpara podporoval velmi intenzivně v pokusech o dobytí vzduchu. Baron Kraus podporoval tenis, díky němu se v Pardubicích sehrál první turnaj, dále podporoval motorismus, jako první si v Pardubicích koupil motocykl a jezdil na něm po zámeckém dvoře, ale hlavně podporoval stavbu divadla.

Jeho zájem o astronomii se datuje z roku 1895, kdy na svém pardubickém zámku upravil vysokou věž k účelům astronomické observatoře. Roku 1912 přestěhoval hvězdárnu do svého domu, zvaného Na staré poště (dnes tento dům stojí na pardubické třídě Míru) a rozhodl, aby hvězdárna sloužila účelům popularizačně-výchovným.

K tomuto cíli přizpůsobil velkou betonovou terasu, na které umístil šestipalcový paralakticky montovaný dalekohled s řadou pomocných zařízení. K propagaci astronomie vydal baron Kraus několik populárních pojednání ve velikém nákladu, které zdarma rozesílal každému, kdo projevil zájem o astronomii.

Tato lidová hvězdárna byla vždy přístupná široké veřejnosti a baron Kraus byl vždy velmi potěšen, když se někdo dožadoval přístupu. Trpělivě, bez omrzení, vykládal a seznamoval s astronomií i člověka nejprostšího.

Horlivost barona Krause šla až tak daleko, že nakupoval u knihkupců knihy o astronomii a zdarma je posílal těm, kdo obzvláště byli vytrvalými dopisovateli hvězdárny. V těžkých válečných poměrech vykonal mnoho k založení České astronomické společnosti a pomohl i finanční podporou.

MapaHvězdárna Pardubice
videoHvězdárna Pardubice
...
video video

Hvězdárna Pardubice

Muzeum Cholina

Muzeum Cholina Skončíme v Cholině u Litovle ve středním Pomoraví. A zavítáme do tamějšího muzea. Jde o Hanácké národopisné muzeum, které se nachází na půdě obecního úřadu, v místech, kde dřív bývala sýpka. V době našeho natáčení tady měli přesně 999 unikátních exponátů.

Jako základ sbírky mu posloužily rekvizity používané místním ochotnickým spolkem v 50. letech – ojedinělým exponátem je např. divadelní opona, ale jsou tu i jiné předměty týkající se krojů či ukázek dobového domácího inventáře (nádobí, hrací obrazy atd.) a také předměty ze starých školních kabinetů, které místní škole daroval cestovatel Emil Holub při svojí přednášce v obci.

V půdních prostorách muzea najdeme pak exponáty týkající se zemědělství a řemesel – je tu celá obuvnická dílna, klapačka na výrobu tvarůžků, nejrůznější pračky, valchy nebo povříslovač.

Unikátním předmětem ve sbírce je dřevěné dělo používané při obecních slavnostech. Nechybí zde ani sbírka několika set fotografií a pohlednic souvisejících s životem na vesnici a s tím, jak si je dokázali usnadnit a zpříjemnit naši předkové. Další zajímavostí jsou exponáty hracích obrazů a hodin.

MapaMuzeum Cholina
videoMuzeum Cholina
...
video video

Muzeum Cholina

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 P ST 4:3