Z Moravského pole na trůn Svaté říše římské. Bezvýznamná hrabata se stávají největšími soupeři Lucemburků. Nový cyklus České televize o osudech, intrikách a soukromí slavného panovnického rodu

Pozvolna rostl původně regionální význam hraběcího rodu ze švýcarského Aargau až do chvíle rozhodujícího střetu v boji o středoevropský prostor s Přemyslem Otakarem II. v bitvě na Moravském poli. Je to také chvíle i místo, odkud Habsburkové vstupují na trůn římského krále a Rudolf I. Habsburský se stává zakladatelem slávy a moci dynastie. Od toho okamžiku trvá vzájemné potýkání i prolínání obou živlů v 640 let dlouhé historii rodu.

Netrvá dlouho a Habsburkové v osobě Rudolfova vnuka, zvaného Kaše, poprvé přirozenou volbou vstupují i na český trůn. Po jeho nečekané smrti jej ale ztrácejí a stávají se na mnoho let vedle Wittelsbachů jedním z nejtěžších soupeřů vládnoucích Lucemburků. Po tu dobu jsou, zvláště za vlády Karla IV., pro Habsburky vzorem a převzetí jejich moci cílem. Je tomu tak až do jejich vymření Lucemburků po meči. Ještě předtím však geniální stratég Zikmund Lucemburský připravil jednáními půdu pro další vývoj Svaté říše římské. A tak složitými cestami bojů i svatební diplomacie nakonec přece vstupuje na trůn, i v zájmu Lucemburků, jeden z jejich potomků po přeslici, byť Habsburk, Albrecht II.

Ještě složitější život má jeho syn Ladislav Pohrobek, po jehož záhadné smrti začíná pro Habsburky nový z životních zápasů, tentokrát s Jagellonci. Trpělivost a čas přinese nakonec Habsburkům ovoce v podobě volby Fridricha III., kterému kurfiřti vložili v roce 1440 na hlavu římskou korunu. Habsburkové jsou na vrcholu. Už nikdy nebude králem či císařem Svaté říše římské nikdo jiný. Jejich filozofii jakoby nejlíp vystihoval bonmot básníka Rilkeho: „Jakápak vítězství?! Vydržet, to stačí!“

Habsburkové v tomto dílu

Rudolf I. HabsburskýRudolf I. Habsburskýkrál římskoněmecký
Albrecht I. HabsburskýAlbrecht I. Habsburskýkrál římskoněmecký
Fridrich III. HabsburskýFridrich III. Habsburskýcísař římský
Rudolf IV. HabsburskýRudolf IV. Habsburskývévoda rakouský
Albrecht II. MoudrýAlbrecht II. Moudrývévoda rakouský

Navštívená místa – 1. díl

Navštívená místa – 1. díl
Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 P ST AD HD