Nikdy není pozdě proměnit svůj život, porušit zavedenou rutinu a najít lásku i vlastní sebevědomí. Třeba ve vodách ledové Vltavy.
Scénář a režie: Bohdan Sláma. Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav Neužil a další.
Bába z ledu

Film roku 2017, cena za scénář a režii pro Bohdana Slámu a ceny herecké kategorie v hlavních rolích pro Zuzanu Kronerovou, Pavla Nového a ve vedlejší roli pro Petru Špalkovou, to je nejlepší film 25. ročníku Českého lva Bába z ledu. Zuzana Kronerová dále získala za roli Hany Cenu české filmové kritiky za rok 2017 v kategorii Nejlepší herečka.

Bába z ledu představuje další autorský projekt režiséra Bohdana Slámy a navazuje na autorovu autentickou a sebezpytující analýzu citových a sociálních vztahů v nejužší rodině. Jejich utváření, jedinečnost a skryté vnitřní konflikty se promítají do příběhu ženy, která oddaně pomáhá a slouží rodinám svých dospělých synů. Ti ovšem stále žijí ve svém sobeckém světě, na který si nevědomky navykli v dětství, aniž si skutečnou samotu své matky uvědomují. Na jedné procházce s vnukem kolem Vltavy pozná Hana (Z. Kronerová) skupinu sportovních otužilců a díky nim vstoupí do světa odlišných postojů, nadšení a bezprostřednosti. Voda plynoucí řeky je pro ni jakousi nepřímou pozdní životní výzvou. S otužilcem Broňou (P. Nový), který se stane jejím průvodcem dosud nepoznaným světem, prožije lásku i velké zklamání a pozná pomoc nových přátel. Dokáže v sobě najít vnitřní sílu ke vzdoru a vzpouře, dostat svého vnuka z citové uzavřenosti a zbavit se role nesebevědomé, věčně sloužící matky. A tak příběh, který rozkrývá nelehké vztahy mezi třemi generacemi, přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.

Scénář a režie: Bohdan Sláma. Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav Neužil a další.

Napište nám