V tvůrčí skupině Pavla Aujezdského a Hany Vrbové, ve spolupráci s Ateliéry Bonton - Zlín, vznikl třináctidílný rodinný seriál dokumentárních filmů pod názvem NEHASIT! HOŘÍM! - o dětech a mladých lidech, kteří jsou nejen talentovaní, ale především mimořádně pracovití, cílevědomí a vytrvalí při rozvíjení svých schopností.

Inspirátorkou, autorkou a režisérkou dvanácti dílů tohoto projektu byla Hana Pinkavová a poslední díl seriálu autorsky a režijně ztvárnila Marie Šandová.

V dokumentárních portrétech televizního seriálu Nehasit! Hořím! se představí výrazné dětské a mladé osobnosti s vyhraněnou zájmovou či profesní orientací, plně soustředěné na svého koníčka, sportovní či uměleckou disciplínu nebo zájem o určitou odbornou problematiku. Nahlédneme s kamerou do jejich soukromí a budeme sledovat, s jakým nadšením přistupují k tomu, co dělají. Každý z nich má pro naplnění svého dětského snu jinou motivaci, ale všichni už na vlastní kůži poznali, co musí své lásce obětovat a na jak náročnou cestu, vedoucí k úspěchu, se vydali. Mnohým z nich jejich koníček změnil doslova i způsob života. A ne jenom jim, ale i jejich rodičům, jejichž vztah k nadšení svých dětí se pohybuje v rozmezí od prostého pochopení, přes velkorysou toleranci, otevřenou podporu až k jisté formě sebeobětování.

V tomto seriálu tedy uvidíte nejen špičkové tanečníky, mladé vědce, talentované umělce, úspěšné sportovce, ochránce přírody, ale i ty, kteří svou pevnou vůlí, vytrvalostí a cílevědomostí dokázali překonat vrozený zdravotní handicap a ve zvolené oblasti zájmu dosáhnout nadprůměrných výsledků. Věk těchto, zájmově vyhraněných a osobnostně zajímavých, dětí a mladých lidí, se v našem dokumentárním seriálu pohybuje od dvanácti do sedmnácti let.