Dokument seznamuje diváky s projektem Dobrovolné návraty cizinců, které jsou protipólem k nucené deportaci.

Příliv cizinců ze třetích zemí do Evropské unie je patrný také u nás. Migrace obyvatel ze zemí, kde se narodili, do zemí, kde doufají v lepší život, se stala fenoménem dnešní doby. Roli při tom hraje mnoho faktorů. Bylo by pošetilé a nemoudré odmítat ty z cizinců, kteří se úspěšně integrují do majoritní společnosti. Přicházejí k nám však i ti, kteří nezvolili legální cestu. Někteří se snaží u nás zůstat i po tom, co jim skončilo povolení k pobytu, a dostávají se tak do sporu se zákonem. Základní nosnou myšlenkou dokumentu je informace o tom, že forma asistovaného dobrovolného návratu cizince z České republiky do země původu je nejvýhodnější jak pro cizince, tak pro naši společnost.

Napište nám