Stanislav Sadílek se stará o mladé hochy, kteří se bez cizí pomoci nedokážou sami vrátit do normálního života

Pro drogově i jinak závislé mladé lidi vymyslela společnost různé záchranné programy a terapeutické aktivity, které mají větší či menší úspěšnost. Dokument Jany Hádkové „Knedlíková terapie“ představuje pana Stanislava Sadílka a jeho „klienty“ ve společnosti ASPPO, která je v tomto směru jistou kuriozitou. Roli státu a jeho institucí totiž převzal pan Sadílek sám – poskytuje azyl dětem, které musí v osmnácti letech opustit dětský domov a mladíkům bez domova, podléhajícím drogám, automatům a alkoholu. Na bázi dobrovolnosti je pak odnaučuje škodlivým návykům, učí je obyčejnosti každodenního života, dává jim domov a práci. Vzniká tak zvláštní „rodinná“ symbióza, kde se stírají hranice mezi soukromím, podnikáním a výchovou.

Napište nám