Skvělý kvintet, který loni oslavil dvacet let úspěšné existence, a mimořádná japonská klavíristka interpretují skladby Stravinského, Strausse a dalších na 70. MHF Pražské jaro 2015.

Koncertem souboru Afflatus Quintet s klavíristkou Yoko Kikuchi Vás zveme do světa komorní hudby na vystoupení skvělého kvinteta, které vloni oslavilo dvacet let velmi úspěšné existence. Afflatus Quintet si již od samých počátků své činnosti v roce 1995 získal posluchače prestižních koncertních síní Evropy, Japonska i Austrálie. Kvalitu souboru dokládá řada pořízených nahrávek a také cena z prestižní mezinárodní soutěže ARD v Mnichově. Kvinteto spoluzakládali kolegové z České filharmonie Roman Novotný (flétna), Jana Brožková (hoboj) a Ondřej Roskovec (fagot) s Vojtěchem Nýdlem (klarinet) z PKF – Prague Philharmonia a Radkem Baborákem (lesní roh), skvělým sólistou a dnes také dirigentem České sinfonietty. Japonská klavíristka Yoko Kikuchi pravidelně spolupracuje s předními evropskými komorními a symfonickými tělesy, několik hudebních nosičů již vydala také s Afflatus Quintetem a Radkem Baborákem.

Zazní skladby Antonína Rejchy, Richarda Strausse, Helmuta Edera, Francise Poulenca a Igora Stravinského.

Napište nám