Třídílný dokumentární cyklus režisérky Marty Novákové

Gulag. Původně slovo složené z prvních písmen názvu jedné organizace – Hlavní správy táborů – Glavnoje Upravlenije LAGerej. Dnes se však stalo synonymem pro označení všech podob represí ze strany sovětských totalitních orgánů. Tedy nejen pracovní a trestné tábory, tzv. lágry, tvořily ono pověstné souostroví. Celý Sovětský svaz byl jeden obrovský GULAG. Dokumentární cyklus Čechoslováci v gulagu mapuje tragickou historii občanů naší vlasti, kteří se, často za podivných okolností, ocitli ve spárech sovětské moci.

Od 20. do 50. let dvacátého století bylo v SSSR vězněno přes třicet tisíc nevinných československých občanů, řada z nich tam zemřela. Dokument mapuje jednotlivé fáze této historie za využití výpovědí pamětníků, kteří represe přežili, odborných komentářů, archivních materiálů a především pobytu v autentických lokalitách bývalých táborů Gulagu. Záměrem je zkoumat mezinárodní dopad vězeňské mašinérie, který byl v číslech i pro naši zemi monstrózní – v SSSR byly vězněny desetitisíce nevinných československých občanů. Dokumentární cyklus díky detailním znalostem tvůrců (filmaři, historici, rusisti) přiblíží téma v širších souvislostech a atraktivním formálním zpracováním – výpověďmi přímých pamětníků, dosud nepublikovanými archivními materiály NKVD – KGB. To vše doplněno o animace, fotografie i autentické záběry z míst bývalých pracovních táborů, kam se ve většině případů dodnes nikdo nepodíval, a v neposlední řadě o originální hudební doprovod.