Camphillské hnutí jako alternativní péče o mentálně postižené

Camphilly se nazývají domovy, v nichž žijí mentálně postižení lidé ve zdravých rodinách ještě s dalšími pečovateli. Jejich součástí je ekologické hospodářství a výroba v chráněných dílnách, což umožňuje těmto domovům převažující soběstačnost. První domov tohoto typu byl založen ve Skotsku v roce 1940 a postupně se camphillské hnutí rozšířilo po celé Evropě, ale i v USA a Jižní Africe. U nás se první Camphill buduje v Českých Kopistech. Dokumentární film by měl být inspirací pro další následovníky, kteří by touto osvědčenou alternativní péčí pomohli umožnit mentálně postiženým integraci do plnohodnotného života.

Napište nám