O uzdravující síle společenství z Neratova v Orlických horách.

Všední dny obyvatel horské obce Neratov nejsou snadné. Ve vysídlené pohraniční vsi v Orlických horách vzniklo v roce 1992 občanské sdružení Neratov. Tehdy zde byla ruina poutního kostela ze 17. století, hřbitov a tři stálí obyvatelé. Pod patronací katolického kněze J. Suchára vzniklo občanské sdružení, jehož cílem je pomoc lidem s lehkým mentálním postižením, poskytnout pomoc opuštěným dětem formou pěstounské péče, obnovit poutní místo smíření a vrátit plnohodnotný život do opuštěné obce. Obnova kostela jako poutního místa je spojena se službou sociální, charitní, kulturní i duchovní. Ze skromných začátků ve dvou velikých pěstounských rodinách vyrostla už nová generace, která se ujímá zakladatelského díla rodičů. Sdružení Neratov pomáhá handicapovaným lidem, poskytuje ubytování v objektech chráněného bydlení, podporuje pracovní příležitosti pro lidi s mentálním postižením v chráněných dílnách, stalo se hlavním zaměstnavatelem v této oblasti. Opravený a zastřešený kostel Nanebevzetí Panny Marie je vždy otevřený…

Napište nám