Krátké pořady o vzácných úkazech naší přírody

Uprostřed Národního parku Podyjí, v meandru řeky Dyje, se nachází mnohými superlativy ověnčená vinice Šobes. Díky své poloze má specifické mikroklima, což vede ke skvělým vlastnostem této viniční tratě, která patří k nejstarším evropským. Vína z této vinice patří mezi velmi ceněná, vždyť šobeské ryzlinky bývaly nápojem králů i císařů! Tato lokalita je bohatá i na faunu i flóru – Šobes je jediným místem u nás, kde žijí všechny 4 druhy užovek.

Stopáž1 minuta
Rok výroby 2016
 HD