Pořad, vzniklý ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, ojedinělým způsobem nahlíží českou přírodu prostřednictvím vizuálně atraktivních televizních spotů, které představí zajímavé přírodní lokality, národní parky, chráněné krajinné oblasti, významné a zajímavé druhy zvířat a rostlin.

Mapa navštívených míst