Krátké pořady o vzácných úkazech naší přírody

Královstvím tohoto hmyzu jsou především písečné pohyblivé přesypy v Polabí, které jsou velice unikátním biotopem, kvůli těžbě a osazování borovicemi bohužel již skoro zaniklým. Dravé larvy mravkolva vytvářejí v písku nálevkovité pasti, do kterých chytají svou kořist – mravence. Ti z této důmyslné pasti nemají šanci uniknout.

Stopáž1 minuta
Rok výroby 2016
 P HD