Historie dabingu

Studio ZERO má na co navazovat

Byť to mnohdy vypadá, že se ve Studiu ZERO občas dotýkají samotného dna dabingového řemesla, či naopak posouvají hranice tohoto oboru do zcela jiných žánrů, je tato parta nadšenců jen důstojným pokračovatelem některých svých předchůdců. I historie dabingu je totiž plná Cimrmanových „pionýrů slepých uliček“. Na samém zrodu dabingu byl například nápad, aby cizojazyčné mutace hollywoodských trháků vznikaly hned při samotném natáčení. Neujalo se, díky čemuž se Robert Downey jr. nemusí učit Ironmanovy repliky i v čínštině nebo ruštině. U nás doma jsme ale nezůstávali s podobnými nápady o moc pozadu, samotný zrod českého dabingu před 2. světovou válkou připomíná buditelské pokusy o tvorbu nových slov. Jen průkopníci domácího dabingu neprosazovali nosočistoplenu, ale se stejnou vervou zasahovali a upravovali původní film, aby v něm bylo vše počeštěné. Až tak moc, že to občas vypadalo i na finanční náhradu za poškození autorského díla. Z originálu totiž často nezůstal kámen na kameni.

Ale i televizní dabing má za sebou přinejmenším „zajímavé“ odbočky. Jak asi vypadal na maličké obrazovce přírodopisný dokument, do kterého vám dabingoví tvůrci přidali nejen český hlas, ale do obrazu i samotného dabéra oblečeného do příslušného kostýmu. V BBC by se asi dost podivili nad podobnou úpravou Zázračné planety. Avšak neopakovatelným a unikátním druhem dabingu byl československotelevizní dabing živý. Nebyla totiž příslušná technika, a tak se dabovalo přímo do vysílaného díla. Prostě jako dnes komentátoři mluví rovnou do hokejového zápasu, tak se tehdy mnoho herců střídalo o sluchátka a snažilo se za každou cenu udržet krok s tím, co se děje na obraze. Není potřeba dodávat, že to ne vždy vyšlo. Situace jak vystřižené ze Studia Zero. A to jak z Áčka, tak hlavně z Béčka.

Podívejte se na tři videa o historii dabingu v Americe, v Československu a také přímo v Československé televizi. A navíc pro vás máme v pdf ke stažení unikátní knihu Oldřicha Kautského Televizní dabing z roku 1969. Jedná se o publikaci z knihovny ČT, která se zájemcům o dabing jinak do ruky dostane jen velmi obtížně, a my vám ji takto můžeme poskytnout díky laskavému souhlasu dědiců autorských práv.

Začátky dabingu v zámoří

Začátky dabingu v zámoří

Začátky dabingu v Československu

Začátky dabingu v Československu

Začátky dabingu v Československé televizi

Začátky dabingu v Československé televizi