Na odcházení záleží. Dokumentární vhled do organizace pomáhající rodinám, které se rozhodly o své umírající blízké starat doma.
Režie: Olga Sommerová.

Domácí hospic Cesta domů pomáhá rodinám, které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma. Umírající na této cestě doprovázejí kromě příbuzných dvě ženy - lékařka Marie Goldmannová a zdravotní sestra Alžběta Mišoňová. Dalšími dvěma členy občanského sdružení Cesta domů je malířka Martina Špinková a její manžel - lékař a filozof Štěpán Špinka.

Cesta domů - prvním domácím hospicem v České republice, model pro další podobná zařízení, první krok k zaplnění mezery v kvalitní péči o umírající, kteří nechtějí odejít z tohoto světa v odcizeném prostředí nemocnic.

Film Olgy Sommerové bude nejen portrét vzácných lidí, ale hlavně jejich práce, jejich péče o umírající.

Napište nám