Exkluzivní provedení jednoho z nejvýznamnějších liturgických děl hudebního baroka u příležitosti desátého výročí založení orchestru Collegium 1704.

Jeden z nejlepších souborů barokní hudby dneška Collegium 1704, spolu s Collegiem Vocale 1704, za řízení Václava Lukse na svém výročním (a zároveň velikonočním) koncertě v pražském Rudolfinu. Bachova monumentální Mše h moll je dokonalou syntézou všech autorových technik a kompozičních postupů a je všeobecně považována za jedno z největších děl hudební historie. Mše byla v 19. století popsána Hansem Georgem Nägelim jako „největší umělecké dílo všech časů a národů“. Jako celek kompozici Bach psal v roce 1733 pro drážďanský katolický dvůr, ale sestavil jí dohromady teprve kolem roku 1748. Nepřekonatelná kvalita tohoto kolosálního díla fascinuje hudebníky a posluchače více než 250 let. Právě bezmezná úcta a provozní zvyklosti tradující z dob romantismu působí jako klapky na očích, které brání podívat se na mši nezaujatě a bez předsudků. Přestože univerzální interpretační pravdu nelze objevit, Collegium 1704 na toto geniální dílo nahlédne beze strachu, avšak s pokorou a ukáže jeho nádherné živoucí barvy bez nánosu patiny interpretační tradice.

Napište nám