Litovelské Pomoraví a Polabí – uprostřed Hané se řeka spontánně větví do mnoha ramen, zatímco Polabí už o svou „deltu“ skoro úplně přišlo. Podívejte se na naši zem tak, jak jste ji ještě neviděli, a užasněte nad její pestrostí a krásou (2016). Režie P. Krejčí

V Litovelském Pomoraví se na řece Moravě odehrává fascinující přírodní děj. Uprostřed nížiny se náhle, z ničeho nic, začne její tok rozdvojovat, drobit na menší, souběžná koryta. Zde se jako zázrakem dochovala nejopravdovější vnitrozemská říční delta střední Evropy. Je obklopená nádhernými lužními lesy. V nich se zjara odehrává další přírodní divadlo. Les v několika etapách rozkvete souvislými koberci všelijakých květů. Pestrosti života na povrchu sekundují obyvatelé periodických tůní – podivní korýši, připomínající spíš krevety nebo trilobity.

Podobně jako Morava na Hané se chovalo i Labe v Polabské nížině. Také zde byla velká vnitrozemská delta. Zbyly z ní už jen náznaky, ale ty jsou natolik pozoruhodné, že z nenápadného, až fádního Polabí dělají jednu z nejzajímavějších krajin u nás. Najdeme tady staré lužní lesy i slatinné louky plné vzácných bylin. A uvidíme největší „živou“ dunu u nás!

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 ST HD