Trailer

Trailer

Cyklus Dokud nás víra nerozdělí se snaží ukázat, že i když nemusí být soužití lidí s různým vyznáním vždy bez konfliktů a problémů, není to nic nemožného, pokud jsou lidé ochotní dělat kompromisy a akceptovat druhého bez snahy o jeho přetváření k obrazu svému. Nikdy nenajdeme absolutní shodu mezi složitými myšlenkovými systémy, jakými jednotlivé věrouky jsou. Snažili jsme se ale ukázat, že když vedou dialog konkrétní lidé, je shoda možná. Pokud obě strany usilují o porozumění a ne o vítězství.