Krajina ve stínu

Příběh o soužití Čechů a Němců za druhé světové války a těsně po jejím skončení, který se opírá o skutečné události v pohraniční oblasti Vitorazska. Režie Bohdan Sláma

Oblast Vitorazska s českými obyvateli byla do roku 1920 součástí Rakouska, po první světové válce ji na základě územního dělení získalo Československo. V dalším světovém konfliktu bylo Vitorazsko nedobrovolně připojeno k nacistické Říši.

V té době, před válkou v roce 1939, začíná děj filmu. Scénář k filmu napsal Ivan Arsenjev. „Náš příběh je o konfliktu našich německých spoluobčanů po válce s Čechy, kteří zase většinou ve válce kolaborovali s německým režimem a o to větší potřebu pak měli se mstít. Takže je to o malých lidech, z nichž málokdo dokáže být hrdinou,“ říká režisér Bohdan Sláma.

Bohdan Sláma se rozhodl mimo jiné kvůli navození pocitu dobovosti natočit historický příběh černobíle. „Přišlo mi, že musíme v divákovi co nejvíce vyvolat autentický pocit z tehdejšího života, a černobílá mi nejvíce sedí k chápání oné doby. Barevnost by mě rušila. Název Krajina ve stínu mi navíc evokoval, že se lidé pohybují na hranici světla a tmy,“ vysvětlil režisér.

Napište nám