Ženy z Chluman na Prachaticku udržují tradici konopické – lidové slavnosti pořádané u příležitosti sklizně lnu a konopí. Režie I. T. Grosskopfová

Když se skončí tření a vochlování lnu či konopí, je potřeba začít slavit. Stará konopická byl původně průvod děvčat s máječkem po vsi a oslavy doplňovala tradiční hra – parodie na staromládenecké a staropanenské vdavky, kdy si chudý konopičák bere chudou konopičku. Chlumanské ženy byly mezi prvními na Prachaticku, které tradici konopické znovuobnovily. Chlumanská konopická je k vidění ob rok. Je to vlastně taková zábava naopak – aktivit se ujímají ženy, muži přijímají pasivnější roli. Až na několik starších popisů, například před rokem 1900 v časopisu Český lid, se konopická dostala do jakési kulturní izolace. A zájem některých folkloristů upoutala až ve dvacátém století, kdy se ovšem již z povědomí národa pomalu vytrácela.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2021
 P ST AD HD
ŽánrDokument