Šardické malérečky a jejich krásná, leč pomíjivá výtvarná díla. Režie J. Šlofar

Mnozí občané Šardic ještě vzpomínají na nedělní rána, kdy se před jejich domy nebo domy sousedů objevily tradiční ornamenty. Tenkrát byly chodníky hliněné a malované ornamenty o to víc vynikly. Obrazce byly každý týden jiné a lišily se dům od domu podle rukopisu příslušné „malérečky“. Lidé jdoucí do kostela si malování moc neprohlíželi, byla to pro ně totiž samozřejmá věc. Ani nevadilo, když byly ornamenty v průběhu dne rozmazány či rozšlapány. Příští týden se totiž namalovaly nové. Dnes jsou Šardice poslední obcí na Moravě, kde se tento specifický zvyk zachoval.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 ST AD HD
ŽánrDokument