O ovoci, které bylo bohatstvím a požehnáním Valašska (2016). Režie M. Rychlíková

„Podle lidové pověsti bylo tajemství pálení slivovice zjeveno moravskému lidu samotným Pánem Bohem jako odměna za pracovitost, skromnost a zbožnost.“

Fenoménu ovocnářství na Valašsku a zpracování ovoce do nejrůznějších forem se věnovali mnozí – zmiňme například etnografa Karla Pavlištíka a jeho expozici na vizovickém zámku nebo legendární putovní výstavu Heleny Baránkové Už máte vypálené? My jsme se inspirovali knihou Josefa Holcmana O slivovici, která mapuje nejen místo trnky v hospodářském roku a její význam pro obživu valašských zemědělců, ale dotýká se i příběhu rodiny Jelínků, historie slavnosti Trnkobraní. To vše zarámováno podzimní krajinou, kresbami Josefa Ruszeláka, vzpomínkami pamětníků a samozřejmě písněmi o trnkách.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 ST AD HD
ŽánrHudba