Jaké písně si zpívají v hostinci U Polenků tzv. modloslužebníci, kteří se na začátku 20. století zasloužili o výstavbu nové budovy Národního divadla v Brně i sokolovny Sokola I. Brno? O tom všem s etnologem Dušanem Holým i členy Slováckého krúžku (2015). Režie B. Rychlík

Byli to mladí muži z různých koutů Moravy, kteří se na přelomu 19. a 20. století vydali do Brna na studia či za prací. Scházeli se téměř každý večer v restauraci U Polenků na České ulici a tam po večeři zpívali písně svého kraje a diskutovali o českém kulturním a politickém životě. Svými aktivitami a i finančně podpořili vybudování nové budovy českého divadla, podporovali Brněnskou školskou matici a Sokol Brno I. Protože zpívali se zaujetím až nábožným, říkali si modloslužebníci a jejich písničky vydal jeden z nich, ing. Julius Schnirch, v roce 1906 pod názvem Písničky modloslužebníků. Byly tak populární, že se dočkaly celkem šesti vydání. K odkazu modloslužebníků se hlásí i dnešní členové Slováckého krúžku, kteří jejich písničky nově nazpívali. Pozvali jsme muzikanty a zpěváky do bývalé hospody U Polenků, k nim i historiky a etnology, abychom si toto podivuhodné sdružení a jeho činnost přiblížili.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 ST AD HD
ŽánrHudba