Legendární horňácký zpěvák a etnomuzikolog Dušan Holý (2013). Režie M. Rychlíková

Vynikající zpěvák, tanečník a etnomuzikolog, profesor Dušan Holý, oslavil 25. 4. 2013 své osmdesáté narozeniny. Spolu se starším bratrem Lubošem jsou oba pokládáni za jedny z nejvýraznějších pěveckých – a nejen pěveckých – osobností rodného Horňácka. Dušan Holý zasvětil tradiční kultuře, hlavně té hudební, i celý svůj profesní život, který započal jako zpěvák a odborný poradce BROLNu, a v němž dále pokračoval jako pedagog a vědecký pracovník na Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně. Své studenty dodnes dokáže inspirovat nejen širokým záběrem vědomostí daleko přesahujícím hranice oboru, ale hlavně svým nadšením pro věc a svou laskavou povahou a smyslem pro humor. Jako zpěvák má Dušan Holý dar velice pestrého rejstříku interpretace, od hluboce procítěných lyrických písní až po rozverné „štěglivé“, zpívané vždy s patřičným elánem.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 ST HD
ŽánrHudba