Pamětníci starých časů a jejich melodií, legend a zvyklostí (2008). Režie D. Hrubá

I v současné době se stále ještě můžeme setkat s lidmi, kteří jsou přímými pamětníky časů, kdy zpěv, tanec a zábava při lidových muzikách byly zcela přirozenou součástí života. Tito lidé jsou zároveň i nositeli zpěvného, tanečního, slovesného a zvykoslovného repertoáru své doby a jsou proto nedocenitelným pramenem pro vědecké pracovníky, kteří se zabývají výzkumem terénu na poli etnologie. Díky obojím – pamětníkům i výzkumným pracovníkům – se daří zachránit mnohé z toho, co by jinak nenávratně zmizelo s pamětí této generace.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrHudba