Stejně jako je pestrý folklor jednotlivých regionů Slovácka, tak jsou rozmanité i vinařské a vinohradnické stavby, které neodmyslitelně patří ke koloritu zdejšího kraje (2007). Režie R. Lokajová

Stejně jako je rozmanitý folklor jednotlivých regionů Slovácka, jsou rozmanité i vinařské a vinohradnické stavby, které neodmyslitelně patří ke koloritu zdejšího kraje. Tentokrát jsme s Folklorikou navštívili vinařské památkové rezervace Petrov – Plže, vinohradnické búdy ve Veletinách a Vlčnově, Nový Šaldorf a kopmlex starobylých vinných sklepů v Šatově.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2007
 ST
ŽánrHudba