České sokolnictví je součástí nehmotného dědictví UNESCO, a není to jen lov a chovy dravých ptáků. Připravil A. Gebert

Historie sokolnictví začíná už někdy ve druhém tisíciletí před naším letopočtem v jihoasijských stepích, kde byly pro jeho vznik mimořádně vhodné podmínky. Na území Evropy proniklo sokolnictví v šestém století, ale už v desátém století bylo rozšířeno po celém kontinentu. Původně lovecká disciplína se stala vznešenou kratochvílí a ozdobou šlechtických a panovnických sídel. Sokolnictví leckdy není pro sokolníka zaměstnáním, které ho živí, nicméně vzhledem k tomu, kolik vyžaduje času, pozornosti a péče, je pro mnohé posláním, které naplňuje jejich život hlubším smyslem. Není to jen lov a výcvik dravých ptáků, je to i ošetřování poraněných dravců či biologická ochrana letiště.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument