Historie a současnost života na rodových statcích v kouzelném koutu Pošumaví. Připravila R. Šáchová

Život v šumavském podhůří byl vždy velice tvrdý. Zima zde trvala dlouho a léto bylo krátké a drsné. Zdejší lid je stejný jako tato krajina, drsný a uzavřený sám do sebe. Přesto jsme tu našli lidi se srdcem na dlani, kteří se na svých starobylých statcích pokoušejí zachovat mnohé z dědictví minulosti. Na dohled od sušického Svatoboru se nachází obec Svojšice a přímo na návsi Kocíkův statek z 15. století. Po svém prastrýci ho zdědila Libuše Janečková, která tam dnes hospodaří s manželem a třemi dětmi. Skutečnou perlou je místní tvrz z poloviny 14. století. Spolu s panským dvorem patřila Cílům ze Svojšic. Dnes tu na 190 hektarech polí, lesů, luk a rybníků navazuje na tradici svých předků Jan Valenta s rodinou, který rozsáhlý rodový majetek spravuje se vší zodpovědností a citem pro historii. Zajedeme také do Lazen u Strašína, kde hospodaří potomek starého rychtářského rodu Václav Chalupný. Tamní statek koupila jeho rodina v 50. letech minulého století. Tři staré rody, tři současné osudy.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST AD HD
ŽánrDokument