Zahájení Svatého roku milosrdenství

Přímý přenos z Říma ze zahájení Mimořádného jubilea Božího milosrdenství s otevřením Svaté brány v bazilice sv. Petra. Režie J. Rásocha

Vyhlášení Svatého roku milosrdenství je dalším krokem papeže Františka jak zpřístupnit církev lidem slabým, zraněným a přehlíženým. Dokládá to i modlitba, kterou k této příležitosti papež vydal: „Ty jsi chtěl, aby také tvoji služebníci byli podrobeni slabosti, a tak mohli soucítit s těmi, kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.“

Z Vatikánu přímý přenos komentují Kateřina Rózsová a Vladimír Málek.

Stopáž120 minut
Rok výroby 2015
 L HD