Je lepší bourat než zachovávat? Bude příští podoba měst hodnotnější než ta minulá? (2012). Režie P. Lokaj

Lze staré nepotřebné průmyslové areály jednoduše zbourat, když někdo mocný usoudí, že hyzdí město? Zdá se, že ano. Alespoň v ČR je to běžná praxe. Přitom dobrých příkladů, kdy se opuštěný industrial stal základem pro nové využití, je známo ze světa hodně. Občas se něco podaří i v Česku. Ještě nedávno se například ozývaly hlasy, že tzv. Dolní oblast Vítkovic by měla skončit ve šrotovišti. Dnes je zřejmé, že na místě bývalého hutnicko-hornického komplexu vzniká unikátní kulturní areál. Ale to je v našich končinách bohužel spíše jen výjimka. Život většiny starých fabrik a průmyslových provozů končí osudovým ortelem – zbourat! Když v Ostravě zanikla průmyslová oblast Staré Karoliny, obyvatelé se těšili, že ta Nová Karolina bude za ni působivou náhradou. Z výsledků jsou však mnozí rozpačití.

Opravdu jsou naše města vydána v plen necitlivým vizím developerů? Vedle nich v pořadu hovoří také reprezentanti sdružení, kteří neustále podstupují střety mezi zájmovými skupinami developerů a dalších typů podnikatelů při snaze z bývalých továrních hal, skladišť a plynojemů vytvořit výstavní a koncertní sály. Jde vlastně o odvěký střet mezi byznysem a duchovním povznesením. Obecně pak zaznívá otázka, jak řešit problémy tzv. „brownfields“. Nabízí se tedy úvaha – do jaké míry máme být udržovateli a do jaké smíme být tvůrci nových podob našich měst?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST