Proč nás Rakušané nemají v oblibě? Může za to opravdu jen Temelín? (2012). Připravili M. Woodhamsová a J. Večeřa

Každý čtvrtý Rakušan z českého příhraničí nikdy nebyl v ČR. O svých severních sousedech mluví obyvatelé Rakouska většinou s despektem. Ale ani česká strana přílišnou láskou k Rakušanům nehoří. Zdá se, že jediné, na čem se Češi s Rakušany shodnou, je konstatování: nemáme se rádi. Důvodů, proč tomu tak je, bude zřejmě více. Historik je může shledávat v 19. století, kdy nuzní Češi přijížděli do Vídně za lepším výdělkem a nakonec ještě zbourali monarchii. Sociolog je shledá v obavách Rakouska s české konkurence, ekologové v hrůze z českého jaderného optimismu a běžný Rakušan pak z přílivu levné pracovní síly. Ale to určitě není vše – obraz Čecha jako nedůvěryhodného souseda, který je nevyzpytatelný, občas zlobí a někdy krade, mají lidé za naší jižní hranici asi hlouběji pod kůží. Třebaže mnohý z těchto stereotypů bylo možné vyvrátit, nestalo se tak. České průšvihy v Rakousku rezonují a mnohdy doznívají…

Stopáž24 minut
Rok výroby 2012
 ST