Potřebujeme ve školách zavést vlasteneckou výchovu na úkor sexuální? (2011). Režie J. Bělohlavý

Ministr Josef Dobeš přišel počátkem října 2011 s další novinkou v systému školství. Hodlá v základních školách zavést vlasteneckou výchovu a naopak zrušit sexuální výchovu. Tyto zamýšlené kroky ihned rozdělily českou odbornou i laickou veřejnost a vyvolaly v naší společnosti velkou polemiku. Je známou skutečností, že Češi ztrácejí úctu k národním symbolům, historickým osobnostem, ignorují státní svátky a národní hrdost projevují jen tehdy, kdy se u nás mění dějiny ( viz. 17. listopad 1989 ), nebo když naši hokejisté získají titul mistrů světa. Pak ale euforie velice rychle opadá. Svůj postoj ministr Dobeš obhajuje slovy: „Češi musí znovu získat svou hrdost. Bez patřičného národního sebevědomí nebude nikdy Česká republika plně konkurenceschopná. Abychom byli konkurenceschopní, musíme umět matematiku, jeden nebo dva jazyky a mít sebevědomí. To se musí v dětech zasívat promyšleně.“ Ministrovo rozhodnutí má své příznivce i řadu odpůrců. Postoje dětí, studentů a pedagogů, ale i názory odborné veřejnosti na zavedení vlastenecké výchovy do škol nabídneme v rámci cyklu Ta naše povaha česká. Důležité bude také zamyšlení nad příčinami laxního stavu společnosti ke státním svátkům, národním hrdinům a symbolům…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST