Proč kolem mentálně postižených stavíme bariéry, když mohou dokázat pozoruhodné věci? (2011). Připravili M. Červenka a H. Teislerová

Mentálně postižení jsou ti, jejichž rozumové schopnosti jsou z důvodu poškození mozku trvale snížené. To ovšem neznamená, že by se nedokázali radovat a nebo prožívat bolest a strádání. Bohužel i dnes přetrvávají nesmyslné předsudky i obavy, že právě tito lidé představují pro „zdravou“ společnost nebezpečí. Pocítili to také klienti ze stacionáře v Zašové na Vsetínsku, kde se starají o 111 chlapců a děvčat. Třiadvacet chovanců ze Zašové mělo nalézt nový domov v nedalekém Zubří. Proti tomu však měli obyvatelé obce Zubří výhrady. Podle Václava Krásy jsou mentálně postižení prvními, kdo v rámci úsporných opatření, které v důsledku krize ve firmách nastávají, přicházejí o práci. Až na pár výjimek však tito lidé o práci nikde ani nezavadí. O problémech v každodenním životě vědí nejlépe všichni ti, kteří se o mentálně postižené starají. V pořadu zaznamenáme příběhy Radima Konečného, Šárky Brunclíkové, Jana Pokuty, jejich rodičů a opatrovníků. Zjistíme, jaké to je pečovat o mentálně postiženého, každodenně se vyrovnávat s nástrahami běžného života. Radim a Šárka mají společný důvod k radosti – oba se prozpívali do závěrečného klání soutěžního festivalu Nad oblaky. K finálovému večeru se do Olomouce sjelo jedenáct účinkujících a pět kapel. Do druhého ročníku se přihlásilo na půl stovky účinkujících. Obeslali organizátory svými nahrávkami a porota vybírala ty nejlepší…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST