Má smysl navazovat na násilně přerušenou rolnickou tradici a obnovovat vztah k půdě? (2011). Připravil M. Sklář

Půda je dnes vnímána jako hodnota jen v případě, když je vyňata ze zemědělského fondu a je na ní povoleno stavět, ať už domy, továrny nebo nákupní městečka. Slovní spojení půda – živitelka vymizelo. V dějinách se o ornou půdu svedl nejeden boj. V naší nedávné historii to byl boj dokonce třídní. Každý, kdo se nechtěl dobrovolně vzdát svého pole (ve prospěch jednotného družstva), byl pronásledován, někdy dokonce i zabit. Většina sedláků se v 50. a 60. letech podvolila a do družstva pod tvrdým nátlakem vstoupila. Dokument z cyklu Ta naše povaha česká bude především o těch, kteří nevstoupili či půdu dobrovolně neodevzdali. Pokusí se i nahlédnout do tvrdé duše sedláka, pro něhož je kůň a kousek pole celým životem a hodnotou, která je nevyčíslitelná a nepopsatelná, protože je zděděná po předcích a musí se udržovat.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2011
 ST