Proč vznikl takový rozruch kolem přípravy zákona o protikomunistickém odboji? (2011). Připravili M. Červenka a J. Novák

Plně ocenit a ohodnotit ty, kteří bojovali s komunistickou totalitou, je v naší zemi potíž. Ukázalo se to při průtazích, které doprovázely schvalování zákona o třetím odboji. Společnost není zajedno, jak prokázat úctu těm, kteří šli tehdy s kůží na trh. Ale rozpaky způsobují i další nejednoznačnosti s tím spojené: Kdo rozhodne o tom, kdo byl vlastně vědomý odbojář a kdo se stal pouze obětí zločinného režimu? Má to být státní úředník, historik anebo soudce? A navíc zaznívá otázka klíčová – existoval u nás vůbec nějaký třetí odboj?

Stopáž25 minut
Rok výroby 2011
 ST