Budou v našich kostelích ještě znít varhany? (2011). Připravili: M. Švihálek, D. Karas a J. Bařinka

Český národ byl celým světem odedávna považován za národ velmi muzikální. Co Čech, to muzikant, říkalo se. Na pozitivní vztah našich lidí k hudbě měla v dávných stoletích velký vliv zejména církevní, duchovní hudba. O tom svědčí stovky unikátních varhan, které se do našich dnů dochovaly ve stovkách kostelů z minulých dob. A nejméně třetina až polovina z nich je v tak žalostném stavu, že je nelze vůbec používat. Řada těchto nástrojů je doslova rozežrána červotoči a jejich píšťaly jsou polámané nebo rozkradené bezdomovci. Kdyby žil Komenský, sepsal by nový „pláč koruny České“ právě o varhanách…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST