Proč je církev v očích veřejnosti stále nedůvěryhodná? (2010). Režie J. Večeřa

Na českých farách zní polština. Vysvětlení je jednoduché. Naše země nemá dostatek vlastního kléru, a tak svou nouzi řeší bratry ze sousedního Polska. Přestože i polská společnost prošla érou socialismu, jenž programově zápasil s vírou a pokoušel se rozvrátit organizaci věřících, střet nakonec vyzněl pro církev vítězně. U nás církev srazili bolševici na kolena a vzchopit se ji nepodařilo ani za dvacet let po pádu komunismu. Naše společnost je považována za jednu z nejateističtějších v Evropě – ke katolické církvi se u nás hlásí jen cca 28 % obyvatel. V Česku stále zůstávají faráři „flanďáky“ a pro podstatnou část české veřejnosti mají křesťanské církve stále punc nevěrohodnosti. Proč tomu tak je? Odpověď hledali tvůrci cyklu Ta naše povaha česká.

Stopáž24 minut
Rok výroby 2010
 ST