Proč nás děsí klimatické změny a nezajímá vlastní špinavý dvorek? (2010). Připravili M. Hýža a J. Večeřa

Na sklonku roku 2009 skončil v Dánsku Kodaňský summit o globálním oteplování, kterého se zúčastnili nejvyšší představitelé všech významných mocností. Globální oteplování hýbe světem. Zdá se, že většina odborníků se shoduje v názoru, že za růstem teplot stojí oxid uhličitý produkovaný průmyslovou výrobou, spalovacími motory a konečně i mnoha domácnostmi. Tento názor sdílí také mnoho politiků a publicistů. Za své si „globální oteplování“ vzala také česká společnost. Plných 80 procent veřejnosti to cítí jako palčivý celosvětový problém. Snad proto, že tento názor je momentálně „in“. Protože ekologické jednání, které by vyplývalo z každodenního života, nám příliš vlastní není. A tak paradoxně horujeme za globální ekologickou změnu, ale naše domácnosti a způsob života vůbec o přílišné úctě k životnímu prostředí nevypovídají…

Stopáž24 minut
Rok výroby 2010
 ST