Ani po tolika letech demokracie jsme se nenaučili otevřeně vyjádřit vlastní názor (2010). Režie J. Večeřa

Když se v době komunismu řeklo o někom, že otevřeně projevil svůj názor a veřejně vyjádřil svůj nesouhlas se státní politikou, bylo téměř jisté, že byla řeč o disidentech, o protikomunistických živlech. Dvacet let už u nás máme demokracii a zdálo by se, že se změnou režimu každý může svobodně říct, co chce. I nyní však existuje několik jedinců, kteří otevřeně protestují proti nepravostem, proti zvůli státní správy a projevují tím osobní a občanskou odvahu. A jak je v naší zemi zvykem, opět mají problémy, opět nastupuje arogance politiků a státních úředníků na všech úrovních.

K takovým vytrvalým bojovníkům patří MUDr. Eva Schallerová, která má mnohaletým sledováním zjištěno, že u dětí z Ostravy-Radvanic se vyskytují respirační nemoci, astma a alergie v daleko větší míře než jinde. Přestože na negativní vliv firmy AcelorMittal na kvalitu ovzduší už delší dobu poukazuje, zůstává ve svém boji osamocena. Podobně je na tom Mgr. Radovan Jílka, starosta Nových Heřminov, nad jehož obcí visí už více než osmdesát let Damoklův meč v podobě plánů na výstavbu přehradní nádrže, která by celou obec zaplavila.

Příběhy těchto a dalších osamělých bojovníků zpracovali tvůrci cyklu Ta naše povaha česká.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST