Kam se vytratila posvátnost manželského svazku? (2009). Režie M. Sklář

Češi a Češky patří v Evropské unii k přeborníkům v rozvodech. Více než v Česku se manželství rozpadala už jen v Litvě. V průměru se ve státech Evropské unie rozvedla na tisíc obyvatel dvě manželství. V Česku to bylo podle statistických ukazatelů 3,1. Kdo se v České republice vdá či ožení, má nyní téměř padesátiprocentní šanci, že se také rozvede. Proč tomu tak je? Příčinami rozvodovosti a také atmosférou v české společnosti, která může v mnohém rozvodům nahrávat, se zabývali tvůrci cyklu Ta naše povaha česká.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 ST