Smete ekonomická krize galeristy a kumštýře? (2009). Připravili K. Bělohlavý a J. Procházka

Malíři, lépe řečeno výtvarníci všeobecně, to neměli u nás nikdy lehké. Ovšem byly doby, které umělcům přály a pak taky časy, v nichž umělci živořili nebo pověsili svoje řemeslo na hřebík a byli nuceni věnovat se jiné obživě. Bez ohledu na současnou nebo blížící se ekonomickou krizi se zdá, že drtivá většina malířů, sochařů a jiných výtvarníků prožívá z výše jmenovaných právě to druhé období…

Stopáž25 minut
Rok výroby 2009
 ST