Proč jsme vyhnali smrt z našich životů a ztratili úctu k zemřelým? (2008). Připravili: K. Staškivová, D. Karas a J. Večeřa

Kultura národa se pozná podle toho, jak se chová ke svým zesnulým. Česko je na tom hodně špatně. Spousta hrobů je opuštěných, na hřbitovech se krade, pořadí hodnot je někde jinde. Už od počátku 20. století vyspělé civilizace na celém světě začaly vytěsňovat smrt ze společnosti. Smrt přichází o povahu veřejné slavnosti, mění se v ryze soukromý akt vyhrazený úzkému rodinnému kruhu. O smrti se nemluví, pohřbívá se bez obřadů, o hroby se příliš nedbá, urny se nevyzvedávají. V ostatní Evropě má stále naprostá většina pohřebních obřadů nějaké církevní zaštítění. U nás tomu tak není. Zbavili jsme se staré náboženské tradice, máme novou, ta už nevyhovuje a nic dalšího tady není.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2008
 ST