Berou nám přistěhovalci práci? Bojíme se schopných lidí z Východu? (2008). Připravili M. Pekárek a J. Večeřa

Chceme u nás opravdu cizince? Problém, omílaný bezmála dvacet let neustále dokola – stále živený českou xenofobií, nedůvěrou vůči multikulturnímu soužití více etnických skupin. Odmítáme vše, čemu vlastně nerozumíme a co nás zdánlivě ohrožuje. Schengenem skončily vnitřní hranice EU. O to přísněji budou hlídány ty vnější. Dokument z cyklu Ta naše povaha česká nebude rozebírat problém v obecné poloze, ale vykreslí ho na příbězích konkrétních cizinců, žijících a pracujících v ČR. Analyzuje vztah české společnosti k nim a také problémy, s nimiž se setkávají na českých úřadech a u českých zaměstnavatelů.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2008
 ST